Pravno obvestilo

POGOJI UPORABE SPLETNIH STRANI PODJETJA TERMO SHOP d.o.o., RIMSKA CESTA 176, 3311 ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
Pomembno:

Z vstopom, registracijo ali prijavo na spletne strani ali spletne aplikacije podjetja TERMO SHOP d.o.o., Rimska cesta 176, 3311 Šempeter v Savinjski dolini (v nadaljevanju: TERMO SHOP, d.o.o.), uporabnik oziroma obiskovalec potrjuje, da je skrbno prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

Pogoji uporabe se prav tako v celoti in na enak način uporabljajo tudi za uporabnike, ki kot neprijavljeni obiskovalci dostopajo do spletnih strani TERMO SHOP, d.o.o.

Vstop na spletno stran TERMO SHOP, d.o.o. pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji in da je bil uporabnik oziroma obiskovalec spletnih strani predhodno jasno in izčrpno seznanjen s pogoji uporabe kot tudi o upravljavcu podatkov in piškotkov ter, nadalje, o namenu obdelave podatkov in da se s to politiko strinja.

Pogoji določajo pogoje uporabe spletnih strani in spletnih aplikacij ter drugih spletnih vsebin TERMO SHOP, d.o.o. ter pojasnjujejo, kako TERMO SHOP, d.o.o. uporablja osebne podatke in piškotke.

Lastnik in skrbnik spletnih strani ter spletnih aplikacij (v nadaljevanju vse skupaj tudi samo kot: spletne strani) je TERMO SHOP, d.o.o.

Pogoji uporabe spletnih strani TERMO SHOP, d.o.o. so v nadaljevanju označeni kot pogoji. Spletne strani, spletne dejavnosti in ostale spletne oziroma digitalne storitve oziroma aplikacije TERMO SHOP, d.o.o. so v nadaljevanju označene kot spletne strani oziroma spletne storitve ali tudi zgolj kot storitve. Uporabniki oziroma obiskovalci so v nadaljevanju na splošno označeni kot: uporabnik.

Pri obiskovanju spletnih strani TERMO SHOP, d.o.o., sodelovanju v njegovih dejavnostih na spletu in podobnih aktivnostih se uporabnik v celoti strinja s pogoji uporabe. Če se s pogoji ne strinja, TERMO SHOP, d.o.o. odsvetuje uporabo spletnih strani ali sodelovanje v spletnih dejavnostih oziroma storitvah TERMO SHOP, d.o.o. in priporoča, da teh strani ne uporablja in jih zapusti.

TERMO SHOP, d.o.o. si v prizadevanju, da zaščiti svoje storitve in svoje uporabnike, pridružuje pravico, da blokira ali kakorkoli drugače prepreči dostavo kakršnekoli e-pošte ali druge komunikacije s spletnih strani ali na njih ali da uporabnikom prepreči kršenje pravic drugih oseb (na primer avtorske pravice).

S tehnologijo in drugimi sredstvi, ki jih uporablja, lahko TERMO SHOP, d.o.o. prepreči uporabo storitve ali jo prekine.

Podatki na spletnih straneh in v spletnih aplikacijah so izključno informativne narave in nimajo nobenih pravnih posledic oziroma na njihovi podlagi ne morejo nastati nikakršne obveznosti ali pravice, niti jih ni mogoče uporabiti v postopku uveljavljanja ali dokazovanja morebitnih pravic ali zahtevkov.

TERMO SHOP, d.o.o. si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na njegovih spletnih straneh ali spletnih aplikacijah.

Uporaba spletnih strani in spletnih aplikacij je na lastno odgovornost. TERMO SHOP, d.o.o. ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe spletnih strani in spletnih aplikacij in/ali informacij ali bi bila povezana z njimi, niti za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. TERMO SHOP, d.o.o. ne nosi nikakršne odgovornosti glede nemotenega delovanje spletnih strani ali spletnih aplikacij.

Nadalje TERMO SHOP, d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih preko povezav, ki niso last TERMO SHOP, d.o.o., prav tako pa ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah. Spletne strani oziroma portali in aplikacije lahko vsebujejo tudi povezave do drugih spletnih strani.

Ob kliku na takšno povezavo do katere od drugih spletnih strani TERMO SHOP, d.o.o. ali tretjih oseb, se mora uporabnik zavedati, da imajo te spletne strani lastne pogoje uporabe ter politike glede varovanja zasebnosti podatkov.

Pred uporabo teh strani mora uporabnik preveriti njihove pogoje in njihovo politiko varstva zasebnosti. TERMO SHOP, d.o.o. ne sprejema nobene odgovornosti za spletne strani tretjih oseb.

TERMO SHOP, d.o.o. si pridržuje pravico, da vsebino spletnih strani in spletnih aplikacij kadarkoli, na kakršenkoli način in brez razloga oziroma brez navedbe razloga spremeni brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršnekoli posledice tovrstnih sprememb TERMO SHOP, d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti.

Varovanje zasebnosti (izjava o varstvu osebnih podatkov)

Za uporabo nekaterih delov spletnih strani ali za sodelovanje v nekaterih dejavnostih oziroma za uporabo spletnih aplikacij TERMO SHOP, d.o.o., se je treba prijaviti z uporabniškim imenom in geslom. S prijavo se strinjate, da se vaši osebni podatki, ki ste jih posredovali ob pridobitvi uporabniškega imena in ob uporabi spletnih strani TERMO SHOP, d.o.o. uporabijo na način in v namene, opisane v teh pogojih.

TERMO SHOP, d.o.o. bo vaše osebne podatke, dobljene prek svojih spletnih strani skrbno varoval in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje ob pridobitvi uporabniškega imena in ob uporabi spletnih strani TERMO SHOP, d.o.o. se bodo obdelovali in uporabljali z namenom zagotavljanja storitev TERMO SHOP, d.o.o., za zagotavljanje neposrednega obveščanja uporabnika o novih storitvah TERMO SHOP, d.o.o. in za preverjanje, ali uporabnik uporablja spletne strani TERMO SHOP, d.o.o. oziroma sodeluje v spletnih dejavnostih TERMO SHOP, d.o.o. v skladu s temi pogoji.

Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnihkoli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki, e-poštni in IP-naslovi uporabnikov posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.

TERMO SHOP, d.o.o. od obiskovalcev spletnih strani in spletnih aplikacij zbira samo tiste podatke, ki jih dobi prostovoljno in od uporabnikov ne zahteva podatkov, ki bi bili pogoj za obiskovanje njegovih spletnih strani. Osebne podatke TERMO SHOP, d.o.o. zbira izključno v primeru, ko je to potrebno zaradi sodelovanja v določeni dejavnosti, pri čemer pa je tako sodelovanje v tej dejavnosti kot posredovanje osebnih podatkov izključno prostovoljno.

Za uspešno upravljanje in omogočanje storitev TERMO SHOP, d.o.o. lahko zbira določene informacije o uporabnikih oziroma njihovi uporabi spletnih mest in storitev TERMO SHOP, d.o.o., ne da bi bila pri tem prepoznana identiteta uporabnika. Na podlagi teh podatkov uporabnik ne more biti identificiran, TERMO SHOP, d.o.o. pa koristijo le za pripravo učinkovitih storitev na spletnem mestu oziroma spletni aplikaciji.

Na primer, TERMO SHOP, d.o.o. lahko prejme običajne informacije, ki jih brskalnik pošlje vsakemu obiskanemu spletnemu mestu, na primer naslov IP, vrsto in jezik brskalnika, čas dostopa in naslove spletnih mest.

Poleg tega lahko TERMO SHOP, d.o.o. z orodjem za analizo spletnih mest iz uporabnikovega brskalnika pridobi informacije o tem, s katerega spletnega mesta je uporabnik prišel, s katerim(i) iskalnikom(i) in ključnimi besedami je TERMO SHOP, d.o.o. poiskal, katere strani si je ogledali na spletnem mestu TERMO SHOP, d.o.o. in katere dodatke, širino in višino uporablja njegov brskalnik. Te informacije TERMO SHOP, d.o.o. uporablja in ohranja njihovo zasebnost, kot je opisano v teh pogojih.

Brez soglasja oziroma dovoljenja uporabnikov podatkov, ki jih pridobi TERMO SHOP, d.o.o. na svojih spletnih straneh, ne prodaja, ne prenaša in ne razkriva nikomur zunaj TERMO SHOP, d.o.o., razen če zakon določa oziroma terja drugače.

TERMO SHOP, d.o.o. lahko obdeluje tudi osebne podatke oseb, s katerimi je v pogodbenem razmerju, ki jih potrebuje za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, ali če ima za obdelovanje osebnih podatkov pisno privolitev posameznika.

Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem. Osebni podatki uporabnikov se shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena.

TERMO SHOP, d.o.o. bo osebne podatke uporabljal za potrebe trženja svojih storitev in ga preko elektronskih komunikacijskih sredstev seznanjal z novostmi svoje ponudbe samo v naslednjih primerih: če je uporabnik podal soglasje oziroma dovoljenje ali; če je uporabnik pri TERMO SHOP d.o.o. kupil kakšen izdelek ali storitev in mu pri tem zaupal svoj naslov elektronske pošte, lahko TERMO SHOP d.o.o. ta naslov uporablja za neposredno trženje svojih podobnih izdelkov ali storitev pod pogojem, da uporabniku ponuja jasno in izrecno možnost, da brezplačno in enostavno zavrne takšno uporabo svojega elektronskega naslova takrat, ko so ti podatki za stike pridobljeni, in ob vsakem sporočilu, če uporabnik ni zavrnil takšne uporabe že na začetku.

Na spletni strani TERMO SHOP, d.o.o. je mogoče prijaviti zlorabe ali pa podati pripombe in vprašanja. TERMO SHOP, d.o.o. rabi uporabnikov naslov elektronske pošte, da mu lahko odgovori na vprašanja oz. pripombe oz. ga obvesti o ugotovitvah v zvezi z njegovo prijavo. Posameznik pa lahko vpiše tudi svoje ime in priimek, vendar ti podatki niso obvezni.

TERMO SHOP, d.o.o. bo uporabnike kontaktiral v primeru, če bo uporabnik posredoval svoje kontaktne podatke in v primeru podanih prijav zlorab, vprašanj ali pripomb.

TERMO SHOP, d.o.o. osebnih podatkov uporabnikov, pridobljenih z obiskom spletne strani oz. z naročanjem na e-novice ne bo posredoval tretjim osebam. Prav tako TERMO SHOP, d.o.o. drugim ne bo posredoval uporabnikovih podatkov, pridobljenih na podlagi uporabnikove prijave oziroma registracije na spletne strani, prijave zlorab, uporabnikovega vprašanja oz. pripomb, razen če zakon ne določa drugače.

TERMO SHOP, d.o.o. bo uporabniku na njegovo zahtevo glede podatkov, ki se nanašajo na njega, omogočil vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis, posredoval mu bo seznam oseb, katerim so bili morebiti posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bo TERMO SHOP, d.o.o. uporabniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih zbira.

Zavarovanje osebnih podatkov poteka skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

TERMO SHOP, d.o.o. se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnih strani. Zbrane podatke bo TERMO SHOP, d.o.o. uporabil izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnih strani in v okviru zakonskih določb. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij TERMO SHOP, d.o.o. ne bo uporabljal v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnih strani ne bo razkril tretjim strankam. TERMO SHOP, d.o.o. bo storil vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Pravila za piškotke

Za optimizacijo spletnih strani ali aplikacij (v nadaljevanju vse skupaj tudi kot: spletne strani) v smislu sistemske učinkovitosti, uporabnosti in zagotavljanja koristnih informacij o storitvah TERMO SHOP, d.o.o., v datotekah z dnevniki na uporabnikovem računalniku TERMO SHOP, d.o.o. samodejno zbira in shranjuje informacije. Te vključujejo uporabnikov naslov internetnega protokola (IP), vrsto brskalnika in jezikovno nastavitev, operacijski sistem, ponudnika internetnih storitev (ISP), in datum/čas obiska.

Te podatke TERMO SHOP, d.o.o. uporablja za učinkovito upravljanje spletnih strani, da izve več o vedenju uporabnikov po celotnih spletnih straneh, da analizira trende in da zbere demografske podatke o uporabnikih na celovit način. Zbrani podatki se lahko uporabijo za tržne in oglaševalske storitve ter za komunikacijo (na primer optimizacijo in izboljšanje uporabniških izkušenj, ki zagotavlja bolj privlačne ponudbe in storitve).

V primeru uporabe podatkov, ki niso osebni podatki, skupaj z osebnimi podatki, se taki podatki obravnavajo kot osebni podatki vse dokler so združeni.

Tudi za podatke, zbrane s piškotki in drugimi primerljivimi tehnikami, se uporablja izjava o varstvu osebnih podatkov iz teh pogojev.

Kaj je »piškotek«?

Spletne strani, e-poštna sporočila, spletne storitve, oglaševanje in interaktivne aplikacije lahko za optimizacijo storitev uporabljajo tako imenovane piškotke (cookies).
Piškotek je majhna datoteka, običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikovi terminalski opremi (računalnik, mobilna naprava in podobno; v teh pogojih na splošno označeno kot: računalnik), ko ta obišče spletno stran TERMO SHOP, d.o.o. (s svojega spletnega strežnika TERMO SHOP, d.o.o. pošlje v datoteko piškotkov brskalnika na trdem disku uporabnikovega računalnika). Ta na primer spletni strani TERMO SHOP, d.o.o. omogoča prepoznati uporabnikove naprave, ko se vzpostavi povezava med spletnim strežnikom in spletnim brskalnikom. Glavni namen piškotka je, da spletnemu strežniku omogoči, da uporabniku predstavi prilagojene spletne strani, ki omogočajo, da je doživetje ob obisku spletne strani TERMO SHOP, d.o.o. bolj osebno in da se bolje odziva na posamezne uporabnikove potrebe. Piškotki se uporabljajo tudi zato, da TERMO SHOP, d.o.o. izve več o načinu, kako uporabniki uporabljajo njegove spletne strani, pomagajo pa tudi izboljšati uporabnikovo izkušnjo, ko obišče spletne strani.

Kakšne piškotke uporabljajo spletne strani TERMO SHOP, d.o.o.?

TERMO SHOP, d.o.o. lahko na spletnih straneh uporablja naslednje vrste piškotkov:
začasni ali sejni piškotki (session cookies): to so začasni piškotki, ki so shranjeni v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika do konca njegovega obiska brskalnika (za čas trajanja seje brskanja in se brišejo s potekom seje). Ti piškotki so obvezni za pravilno delovanje določenih aplikacij oziroma funkcionalnosti na spletnih straneh TERMO SHOP, d.o.o.;

trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies): trajne piškotke TERMO SHOP, d.o.o. lahko uporablja za izboljšanje uporabniških izkušenj (npr. za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani in podobno). Ti piškotki ostanejo v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika daljše obdobje, dokler se ne zbrišejo. To časovno obdobje je odvisno od izbire, ki jo uporabnik izvede v nastavitvah svojega internetnega brskalnika. Trajni piškotki omogočajo, da se informacije prenesejo na spletni strežnik vsakič, ko nekdo obišče spletno stran. Trajni piškotki so prav tako poznani kot sledilni piškotki;

lastni piškotki (1st party cookies) so s spletne strani TERMO SHOP, d.o.o., ki si jo uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletne strani te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabile, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto;

drugi piškotki (3rd party cookies) izvirajo od drugih, partnerskih, spletnih mest (ki na primer merijo promet). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanja, analitike pa do izboljšave svojih produktov.

Več informacij o piškotkih je možno najti na spletu, na primeru tudi na spletni strani: http://www.allaboutcookies.org.

Kadar je za uporabo oziroma namestitev piškotkov v potrebno uporabnikovo soglasje, TERMO SHOP, d.o.o. pred njihovo uporabo oziroma pred naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik) pridobi uporabnikovo privolitev. Kadar ima spletna stran z uporabnikom bolj opredeljen odnos (uporabniški račun, registracija, profil), je pridobivanje privolitve integrirana v procese registracije uporabnika.

Piškotki tretjih oseb

Za namen oglasov in za optimizacijo marketinške komunikacije lahko TERMO SHOP, d.o.o. kot oglaševalce uporablja tretje osebe. Tretje osebe kot oglaševalci uporabljajo piškotke za merjenje učinkovitosti oglasov in za prilagoditev oglaševalske vsebine. Informacije, ki so zbrane s strani oglaševalcev kot tretjih oseb, lahko vključujejo podatke kot so geografsko-lokacijski podatki (kot izhajajo iz IP-naslova) ali kontaktne podrobnosti kot so e-poštni naslovi, če bi bili zbrani preko spletne strani TERMO SHOP, d.o.o.

Sledenje in analiza

TERMO SHOP, d.o.o. za stalno optimizacijo svojega tržnega komuniciranja na svojih spletnih straneh uporablja analitično programsko opremo Google Analytics od Google Inc., ki uporablja piškotke za namen analiziranja prometa (štetje obiskovalcev, identifikacija brskalnikov in ključnih besed, ki vodijo na mesto, problemi pri navigaciji). Spletna stran oziroma TERMO SHOP, d.o.o. uporabnika o njih obvesti in pridobi njihovo privolitev pred njihovo uporabo oziroma pred naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik).

To omogoča sledenje spletnega vedenja; na stopnji zbiranja piškotki shranjujejo informacije o tem, kako uporabniki uporabljajo spletno stran, vključno s številom prikazanih strani, od kod uporabnik prihaja (geografska lokacija), čas obiska in število obiskov, da bi s tem izboljšali spletno stran in zagotovili dobro izkušnjo pri uporabnikih. Ti podatki se zbirajo preko sledilnih piškotkov. Podatki pridobljeni preko piškotkov so anonimni in se ne povezujejo z osebnimi podatki. TERMO SHOP, d.o.o. teh podatkov ne deli z nobenimi tretjimi osebami za njihovo samostojno uporabo. Če uporabnik ne sprejme piškotkov, ni shranjena nobena informacija.

Piškotki najpogostejših zunanjih spletnih strani /servisov (piškotki tretjih)

Ime piškotkaNamenČas piškotkaPodjetje
_utmaStatistika ogledov spletne strani2 letiGoogle Analytics
_utmbStatistika ogledov spletne strani30 minutGoogle Analytics
_utmcStatistika ogledov spletne straniOb zaprtju brskalnikaGoogle Analytics
_utmzStatistika ogledov spletne strani6 mesecevGoogle Analytics
PREFNastavitve uporabnika18 mesecevGoogle
datrFacebook vtičnik2 letiFacebook
twitter_sessTwitter vtičnikSejni piškotekTwitter
original_referrerTwitter vtičnikSejni piškotekTwitter
guest_idTwitter vtičnik2 letiTwitter
kTwitter vtičnik1 tedenTwitter
pidTwitter vtičnik2 letiTwitter
cc_cookie_acceptPiškotek zabeleži vašo nastavitev da dovolite zapis piškotkov1 letoElement Lab d.o.o.
cc_cookie_declinePiškotek zabeleži vašo nastavitev da ne želite beležiti piškotkov1 letoElement Lab d.o.o.
ASPSESSIONIDSejni piškotek potreben za delovanje strani Do zaprtja brskalnika Element Lab d.o.o.
mypanelSejni piškotek potreben za delovanje strani Do zaprtja brskalnika Element Lab d.o.o.


Skladno z zakonom je dovoljeno tehnično shranjevanje podatkov ali dostop do njih izključno zaradi prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju, ali če je to nujno potrebno za zagotovitev storitve informacijskega podjetja, ki jo uporabnik izrecno zahteva. TERMO SHOP, d.o.o. za te potrebe uporablja naslednje piškotke, in sicer lastne sejne piškotke, in za naslednji namen:
piškotki za avtentikacijo uporabnika, ki so potrebni, da si spletno mesto uporabnika zapomni, potem, ko se je prijavil v storitev (ko se uporabnik vpiše s svojim uporabniškim imenom in geslom). Piškotek je potreben, da uporabnik pridobi dostop do omejene vsebine. V nasprotnem primeru bi se uporabnik moral vpisati na vsaki pod-strani spletnega mesta. TERMO SHOP, d.o.o. uporablja sejni piškotek, ki se izbriše, ko se uporabnik izpiše;
piškotke za štetje števila obiskovalcev strani; piškotki trajajo le toliko časa kot je to potrebno za dosego njihovega namena oziroma najdlje za čas trajanja seje brskanja in se brišejo s potekom seje;
V primeru uporabe funkcije: Zapomni si me na termoshop.si TERMO SHOP, d.o.o. uporablja tudi piškotke za avtentikacijo uporabnika, ki so potrebni, da si spletno mesto uporabnika zapomni, potem, ko se je prijavil v storitev (ko se uporabnik vpiše s svojim uporabniškim imenom in geslom), in sicer tudi po tem, ko je uporabnik že zapustil spletno stran (funkcija: Zapomni si me). Piškotek je potreben, da uporabnik pridobi dostop do spletne strani, ne da bi se moral vpisati ob ponovnem obisku spletne strani. TERMO SHOP, d.o.o. uporablja trajni piškotek, ki ostane v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika za obdobje 14-ih dni od namestitve. Za uporabo piškotka mora uporabnik dati predhodno privolitev. Če je piškotek onemogočen, funkcija Zapomni si me ne deluje in (ponovna) prijava ni avtomatična, spletni portal oziroma spletna aplikacija pa še vedno deluje brez morebitnih omejitev v funkcionalnosti.

Omogočanje in onemogočanje piškotkov in podobne tehnologije

TERMO SHOP, d.o.o. uporabniku je omogočeno, da sprejme ali zavrne vse piškotke na vseh obiskanih spletnih straneh, pri čemer je treba upoštevati, da večina brskalnikov samodejno sprejema piškotke; oziroma, da njihovo uporabo blokira tako, da spremeni nastavitve v svojem internetnem brskalniku. Na primer, če uporablja različico Internet Explorer 8.0, mora izvesti naslednje korake: 1. izbere Orodja ter nato Internetne Možnosti 2. klikne na zavihek Zasebnost 3. uporabi drsnik za izbiro želene nastavitve. Pri drugih internetnih brskalnikih, če želi spremeniti nastavitve brskalnika ali izbrisati piškotke, naj uporabnik upošteva navodila konkretnega brskalnika.

Če so piškotki onemogočeni, nekatere funkcije in popolna funkcionalnost spletnih strani ni več na voljo oziroma ne bodo delovale pravilno.

Uporaba portala ali aplikacij poteka preko programske opreme in spletnih strani TERMO SHOP, d.o.o. Vsa vsebina na portalu oziroma v aplikacijah je last TERMO SHOP, d.o.o. in je predmet zaščite avtorskega prava oziroma prava intelektualne lastnine. Poleg splošnih pogojev urejajo uporabo spletnega portala oziroma spletnih aplikacij tudi dodatni pogoji, kot tudi vsa druga pisna pojasnila, opombe in podobno na samem portalu oziroma v samih aplikacijah. V primeru razlik v določilih dodatnih pogojev, ki se nanašajo na portal oziroma na vsako posamezno aplikacijo in splošnih pogojev uporabe veljajo določila dodatnih pogojev. Pogoji uporabe so zavezujoči in se mora uporabnik z njimi seznaniti ter jih ob registraciji tudi potrditi. Ob vsaki spremembi pogojev se mora uporabnik seznaniti ter potrditi tudi vsakokrat aktualne pogoje. Ob uporabi portala oziroma aplikacij mora uporabnik sproti spremljati obvestila, ki se nanašajo na uporabo portala oziroma aplikacij. Pogoje uporabe lahko sprejme in s tem uporablja portal oziroma aplikacije samo polnoletna oseba s polno poslovno sposobnostjo.

Varnost in tretje osebe

TERMO SHOP, d.o.o. je vzpostavil tehnologijo in pravila zaradi zaščite zasebnosti uporabnikov pred nepooblaščenim dostopom in nedopustno uporabo. TERMO SHOP, d.o.o. bo ukrepe posodabljal skladno z razvojem tehnologije.

Avtorske pravice

TERMO SHOP, d.o.o. je imetnik vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (vsebine, besedila, grafični elementi, fotografije, ilustracije oziroma druge predstavitve besedila, video, glasba in tako naprej), objavljenimi na spletnih straneh oziroma v spletnih aplikacijah.
Vsebine, ki jih objavi TERMO SHOP, d.o.o., je dovoljeno pregledovati. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena TERMO SHOP, d.o.o. se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene.

V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin, ki jih objavlja TERMO SHOP, d.o.o., se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Znamke, ki se pojavljajo na spletnih straneh, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je TERMO SHOP, d.o.o. ali tretja oseba. Kakršnakoli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Vsi znaki, vključno z znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin storitve naredite povezavo na spletno mesto TERMO SHOP, d.o.o.. Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo TERMO SHOP, d.o.o. je lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerih je objavljena povezava, to dolžan odstraniti.

Spremembe pogojev

Pogoji so pripravljeni na podlagi vsakokrat veljavne zakonodaje, upoštevaje priporočila Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, pri čemer so tudi uporabljeni materiali in druge informacije, dosegljive preko spletnega portala Informacijskega pooblaščenca (Javne informacije Slovenije, Informacijski pooblaščenec).

Stik s TERMO SHOP, d.o.o.

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da TERMO SHOP, d.o.o. njegove osebne podatke posodobi, popravi ali izbriše (če se zadevni podatki še vedno nahajajo v njenih zbirkah podatkov) ali jih v prihodnje preneha uporabljati. Če želi uporabnik uveljaviti to pravico, naj kontaktira TERMO SHOP, d.o.o. na sedežu oziroma po elektronski pošti info@termoshop.si.
Uporabniki lahko v zvezi s temi pogoji, politiko varstva osebnih podatkov ali v zvezi z njihovimi izkušnjami z uporabo spletnih strani TERMO SHOP, d.o.o. to sporočijo TERMO SHOP, d.o.o. na elektronski naslov info@termoshop.si.

TERMO SHOP, d.o.o.