Še tako kakovostno izvedena sončna elektrarna, potrebuje stalni nadzor in redno vzdrževanje. Sončna elektrarna namreč ni ločena naprava, saj je povezana na elektroinštalacijo samega objekta in na omrežje. Prav tako je podvržena zunanjim vplivom in vremenskim neprilikam, nemalokrat pa tudi vandalizmu in drugim škodnim dogodkom.

Zakaj je redno servisiranje vaše naprave pomembno?

Redno in dobro vzdrževanje sončne elektrarne je vsekakor izrednega pomena in nujno za varnost ljudi, živali, okolja in premoženja. Sončna elektrarna je naprava, ki tako kot mnoge druge, zahteva strokovno vzdrževanje.

Sodobni sistemi sicer omogočajo enostaven stalni vpogled v samo delovanje sončne elektrarne tako lastnikom, kot izvajalcem in pooblaščencem, a sam monitoring nima pravega pomena, če ni pravilno interpretiran in ustrezno odreagiran v primeru napak. Glede na definirano napako je na strani usposobljenega izvajalca vzdrževanja potrebno ustrezno ukrepanje.

Vsaka napaka, ki jo sistem javlja še ni urgentna in ne ogroža sončne elektrarne in objekta na katerem je nameščena, a presojo o tem lahko opravi samo vešč in strokovno usposobljen vzdrževalec. Naš kolektiv ima predane in strokovne serviserje, med katerimi imamo tudi certificiranega upravljavca male elektrarne.

Redni letni servis in čiščenje sončne elektrarne

Z rednimi servisi in monitoringom zagotavljamo dolgotrajnost delovanja, saj napake nemudoma zaznamo, analiziramo in odpravimo. Prav tako ohranjamo ključne elemente v brezhibnem stanju in s tem optimiziramo morebitne večje vzdrževalne stroške v prihodnosti. Na ta način tudi preprečimo dolgotrajen izpad elektrarne in s tem povezane dodatne stroške.

Če menite, da bi raje imeli redni letni servis ali specifično nego, lahko za vas pripravimo tudi ponudbo za dodatna dela, kot na primer čiščenje fotonapetostnih modulov, prestavitev, dograditev, sanacije po škodnih dogodkih idr.

Potrebujete nasvet ali pa imate vprašanje povezano s servisom?

Tu smo za vas – lahko nam pišete na: servis.elektrarne@termoshop.si ali pa nas pokličete na: 051-204-611.

Prijavite se na e-novice

Občasno vas bomo obveščali o naših akcijah, ugodnostih in novostih iz sveta celostnih energetskih rešitev.