O toplotnih črpalkah

Toplotno črpalko lahko uporabljamo za ogrevanje našega doma in/ali pripravo tople sanitarne vode. Prednost toplotne črpalke je v tem, da glavnino potrebne toplote zajema iz okolja (iz zraka, podtalne vode ali zemlje), s pomočjo kompresorja pa temperaturo dvigne na nivo, ki je primeren za ogrevanje.

Glede na vir energije ločimo tri sisteme toplotnih črpalk: zrak/voda, voda/voda in zemlja/voda. Oznaka zrak/voda npr. pomeni, da toplotna črpalka zajema toploto iz okoliškega zraka in jo prenaša na ogrevani medij, ki je voda. Če imamo sistem toplotne črpalke voda/voda ali zemlja/voda, ga lahko pri talnem ali stenskem ogrevanju uporabimo tudi za hlajenje prostorov.

Glavna karakteristika toplotne črpalke je grelno število (COP – kratica v angleščini), ki je razmerje med pridobljeno toploto in porabljeno električno energijo. Letno grelno število se običajno giblje med 3 in 5. Če je vrednost COP 4, to pomeni, da za npr. 100 kWh pridobljene toplote toplotna črpalka porabi le 25 kWh električne energije, preostalih 75 kWh pa odvzame iz okolja. Grelno število je odvisno od vrste toplotne črpalke in od vira toplote iz okolja.

Z majhno porabo energije so povezani tudi stroški za energijo, ki so za ogrevanje glede na druge energente nižji za 60 do 75 %. Znižanje stroškov je odvisno od vrste toplotne črpalke, vira toplote iz okolja in vrste energenta, ki bi ga sicer uporabljali.

Ogrevanje s toplotno črpalko je zanesljivo, saj je električna energija edini energent, ki ga v Sloveniji skoraj v celoti proizvedemo sami. Pri toplotni črpalki odpade skrb za dobavo goriva, ni potreben rezervoar ali prostor za shranjevanje goriva niti dimnik itd. Vzdrževanje je enostavno in poceni. Investicija v sistem toplotne črpalke je sicer višja, se pa zaradi nižjih obratovalnih stroškov povrne v 5 do 7 letih, nato pa ostane le strošek za porabljeno električno energijo, ki je znatno manjši od stroška za kurilno olje ali za zemeljski plin. Poleg tega z uporabo toplotne črpalke zmanjšamo tudi negativne vplive na okolje.

Zaradi številnih koristi država preko Eko sklada podpira vgradnjo toplotnih črpalk s subvencijami in krediti z znižano obrestno mero.

KATERI TIPI TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK/VODA OBSTAJAJO IN KATEREGA IZBRATI?

Možnih je precej tehnično različnih izvedb toplotne črpalke zrak/voda, vendar sta na tržišču najbolj pogosti izvedbi monoblok sistem in split sistem toplotne črpalke.

Dobro je poznati tehnične razlike enega in drugega sistema ter njihove prednosti in slabosti, saj tako lažje izberemo sistem, ki je primeren za naš objekt.

MONOBLOK IZVEDBA:

Tu gre za sistem, kjer imamo vse vitalne komponente toplotne črpalke vgrajene v enem ohišju, običajno pa je takšna enota montirana zunaj objekta. V objektu imamo samo zalogovnik vode, ki je pri tem sistemu obvezen (razen v primeru, da je toplotna črpalka že frekvenčno krmiljena) in bojler, ki je potreben v primeru, da želite ogrevati tudi sanitaro vodo. Med toplotno črpalko in notranjostjo objekta je izvedena vodna povezava.

Prednosti monoblok izvedbe toplotne črpalke so:
– enostavna in cenejša montaža.
– Montažo izvajajo tudi vodoinštalaterji ter monterji klasičnih ogrevalnih naprav.
– Same toplotne črpalke so običajno precej cenejše, saj so v veliko primerih samo predelane izvedbe hladilnikov vode (reverzibilni chiller).
– Primerne so za manj zahtevne objekte s talnim ogrevanjem in obmorske klimatske pogoje.

Slabosti monoblok izvedbe toplotne črpalke pa so:
– vodna povezava med zunanjo in notranjo enoto, kar pomeni, da lahko v primeru izpada električne energije pride do zamrznitve in večje poškodbe toplotne črpalke.
– Potrebno je vgraditi dodatni izmenjevalec znotraj objekta, kar poslabša nazivno učinkovitost za 10 %, ali pa je potrebno v celotnem ogrevalnem sistemu uporabiti sredstvo proti zamrzovanju, kar sistem dodatno podraži .
– Območje delovanja je običajno samo do zunanje temperature -15 ali -20 st.C.
– Običajno je potrebno dodatno vgraditi zalogovnik ter obtočno črpalko, kar ponovno poslabša učinkovitost sistema kot celote.
– Takšne sisteme običajno vgrajujejo monterji, ki toplotnih črpalk ne poznajo dovolj dobro, saj so enostavne za montažo. Ko je potrebno preveriti delovanje same toplotne črpalke pa nimajo dovolj znanja o hladilniškem delu toplotne črpalke, zato morate servis iskati drugje.
– Vse komponente so vgrajene zunaj, zato so bolj izpostavljene vremenskim vplivom in poškodbam.
– Večina je klasičnih ON/OFF izvedb, kar pomeni, da se moč črpalke ne prilagaja izgubam objekta, ampak ustvarja viške, za katere potrebujemo zalogovnik.
– Veliko cenejših izvedb omogoča ogrevanje vode samo do 50 st.C in so primerne samo za obmorske klimatske pogoje.

SPLIT IZVEDBA:

Gre za deljeno izvedbo toplotne črpalke, kjer sta uparjalnik in kompresor nameščena zunaj objekta, kondenzator in obtočna črpalka pa sta vgrajena v notranji enoti toplotne črpalke. Med zunanjo in notranjo enoto je izvedena plinska/freonska povezava. Sodobne split toplotne črpalke so v večini primerov že frekvenčno krmiljene, kar pomeni veliko nadgradnjo ON/OFF sistema krmiljenja in precej višjo sezonsko učinkovitost.

Prednosti split izvedbe toplotne črpalke so:
– zaradi plinske/freonske povezave ni možnosti za zamrznitve sistema, tudi v primeru izpada električne energije.
– Uporaba sredstva proti zamrzovanju v celotnem ogrevalnem sistemu ni potrebna, prav tako ni potrebna vgradnja dodatnih izmenjevalcev.
– Veliko enot je namensko razvitih za hladnejša podnebja, tako, da delujejo do zunanje temperature -25 st.C ali celo do -28 st.C.
– Obstajajo tudi dvo-kompresorske split izvedbe (en kompresor znotraj, drugi zunaj), ki omogočajo ogrevanje vode do 80 st.C brez uporabe električnih grelcev.
– Večina jih že ima vgrajeno frekvenčno regulacijo moči, ki bo v nekaj letih obvezna, saj z ON/OFF tehnologijo ne bo mogoče dosegati ustreznih izkoristkov.
– Pri frekvenčno krmiljenih modelih je mogoča vgradnja brez zalogovnika, kar predstavlja manjše izgube v sistemu.
– Vsi večji in priznani proizvajalci v EU in po svetu zagovarjajo uporabo split sistemov, saj gre za potrjeno tehnologijo, ki je po številu vgrajenih enot daleč na prvem mestu.
– Monter mora dobro poznati toplotno črpalko, da jo lahko pravilno montira.

Slabosti split izvedbe toplotne črpalke pa so:
– zahtevnejše za montažo.
– Običajno dražje izvedbe zaradi dveh ločenih ohišij in namensko razvitih komponent, ki omogočajo delovanje tudi do zunanje temperature -28 st.C.

PREDNOSTI, KI JIH NUDIJO TOPLOTNE ČRPALKE:

 • drastično zniža stroške ogrevanja (od 35 – 75 %),
 • zmanjša emisije CO2 od 31 do 59 %,
 • deluje brez nevarnih goriv,
 • investicija se povrne v nekaj letih,
 • zasede malo prostora,
 • deluje zelo tiho,
 • potrebuje minimalno vzdrževanje,
 • je ogrevalni sistem prihodnosti,
 • v poletnih časih omogoča hlajenje hiše
 • je enostavna za upravljanje in uporabo,
 • je priporočena in delno subvencionirana s strani države,
 • uporablja obnovljive vire toplote (toploto zemlje ali okoliškega zraka).

TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK/VODA SO LAHKO UČINKOVITE TUDI V STAREJŠIH HIŠAH

Uporaba toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov v obstoječih hišah se je v zadnjih letih precej razširila. K temu nedvomno pripomorejo majhni mesečni stroški za energijo in ozaveščenost investitorjev o okoljskih prednostih uporabe obnovljivih virov. Te naprave so energijsko učinkovite, saj iz 1 kWh vložene električne energije dobimo v letnem povpreč­ju 2 do 4 kWh toplote. Poleg tega je vgradnja povezana z najmanj posegi v obstoječi ogrevalni sistem, zato se investitorji radi odločijo zanje. Za povrh v kurilnici pridobijo kar nekaj dodatnega prostora, saj se znebijo kotla in cisterne, če so se prej ogrevali na polena, pa se najbolj veselijo samodejnega delovanja nove naprave in dejstva, da jim ne bo več treba pripravljati drv pred začetkom kurilne sezone. 

 

Toplotna črpalka bo sicer najbolj učinkovita, če jo bomo vgradili v energijsko obnovljeno hišo, v kateri smo z zamenjavo stavbnega pohištva in izvedbo fasade poskrbeli za čim manjše toplotne izgube ter tako zmanjšali potrebe po energiji za ogrevanje objekta. Njihovo delovanje je tudi v pomanjkljivo izoliranih hišah še vedno dovolj učinkovito, ogrevanje pa kljub večji porabi električne energije še vedno cenejše kot s kurilnim oljem, kar so pokazale tudi meritve rabe energije za ogrevanje takšnih hiš. Vgradnja toplotne črpalke je vsekakor gospodarna, saj se ob upoštevanju naraščanja cen fosilnih goriv naložba s prihranki povrne v 5 do 7 letih.

 

Najbolj učinkovite so v kombinaciji z nizkotemperaturnim ogrevalnim sistemom, torej talnim ali stenskim gretjem, a se le redki investitorji odločijo za temeljito energijsko obnovo starejšega objekta, ki bi vključevala tudi odstranitev radiatorjev in druge večje posege v razvode ogrevalnega sistema. Investitorji se zato velikokrat odločijo za visokotemperaturno toplotno črpalko ter obdržijo radiatorje, kar prinaša do 50 % prihranka pri stroških ogrevanja – odvisno od obstoječega načina ogrevanja. Vsekakor je potrebno pred nakupom preveriti kakšna temperatura ogrevalne vode je dejansko potrebna, saj ni smiselno kupovati črpalke, ki zmore doseči 80 st.C, v kolikor nam zadostuje že 60 st.C (95 % vseh obnov). Pri nakupu črpalke, ki zmore doseči precej višjo temperaturo dovodne vode kot je potrebno, (“da imamo rezervo”) bomo investicijo preplačali, hkrati pa so lahko stroški ogrevanja s takšno črpalko celo višji, saj lahko uporabljamo višjo temperaturo dovodne vode, kot je potrebno, posledično pa imamo zato slabši izkoristek.