Zakaj je sedaj pravi čas za zeleno rešitev?

Izračun zelenega kredita

Prednosti zelenega financiranja:

  • brez stroškov ob sklenitvi kredita,
  • do 50.000€,
  •  fiksna obrestna mera 4,5%,
  • odplačilo do 84 mesecev,
  • kredit je namenjen za vse zelene naložbe (tudi klime, prezračevanje, sanitarne toplotne črpalke, električne avte, polnilnice …),
  • Za stranke vseh bank, stranke NLB lahko sklenete kredit kar prek NLB Klika.
 
NOVO: NLB ZELENI partnerski kredit tudi za pravne osebe  

Sedaj lahko tudi pravne osebe sklenete zeleno financiranje, in sicer do 100.000 EUR in do 120 mesecev.*
 

 

Vsi, ki ste že razmišljali ali pa morda ravno sedaj razmišljate o nakupu toplotne črpalke, sončne elektrarne ali katere druge zelene rešitve, potem je sedaj pravi čas! Ne samo zato, ker naš odnos do narave in okolja v katerem živimo počasi terja svoj dolg, ampak tudi zato, ker je sedaj, z zelenim financiranjem rešitev na dosegu rok.

Seveda pa ni samo okolje razlog, ki potrjuje dejstvo, da nimamo več časa čakati, ampak tudi dejstvo, da se vse pogosteje dražijo tudi surovine in energenti. Kar pomeni, da dlje kot bomo čakali, dražja bo investicija.

Veliko strank se tega že zaveda, zato so posledica temu tudi daljši postopki za pridobivanje soglasij, povečano število montaž ter daljše čakalne dobe na izvedbo.

Komu zaupati?

 V 30-letnem delovanju podjetja Termo Shop, nam je prav letos zaupalo rekordno število zadovoljnih strank. S sodelavci smo proaktivno pristopili k vsem izzivom glede rasti, pomanjkanja surovin in dolgotrajnih postopkov – zato v jesen stopamo pripravljeni. Ne skrbite, z nami ste v varnih rokah – odpravili bomo vse vaše strahove in vam pomagali do večjih prihrankov ter energetsko učinkovite in varne prihodnosti! Spodaj smo na konkretnem primeru za vas pripravili enostaven, tehnično ekonomski izračun prihrankov že zadovoljne stranke, ki je z zelenim financiranjem prišla do svoje zelene rešitve, in sicer toplotne črpalke.

Si želite menjati ogrevalni sistem ali pa bi želeli vaš dom spremeniti v energetsko bolj učinkovitega?

NLB Zeleni partnerski kredit vam nudi financiranje za zelene rešitve. Rešitev je primerna za vse, ki ste se že večkrat spogledovali z idejo o nakupu katere izmed ekoloških  naložb, vendar niste našli primernega načina financiranja ali sofinanciranja. Sedaj je pravi čas, da vaš dom naredite ZELEN in ga oskrbite s toplotno črpalko, sončno elektrarno, električno polnilnico, klimo ali prezračevanjem.

Naša zaveza do strank stremi k odlični uporabniški izkušnji. Glede na zaostrene pogoje na trgu, smo pred novo ogrevalno sezono še dodatno prisluhnili našim kupcem in pripravili možnost zelenega financiranja, ki ima mnogo prednosti, med drugim tudi to, da del obrestne mere plačamo mi! 

 

Izjava stranke:

»Iskal sem ponudnika toplotne črpalke, pri katerem bi lahko uredil vse na enem mestu – tako nakup, montažo kot tudi, da mi pomagajo pri ureditvi financiranja. Zelo sem bil zadovoljen s Termo Shopom, saj so mi pomagali pri ureditvi Zelenega financiranja, brez, da bi sam rabil na banko. Prav tako nisem imel nobenih stroškov odobritve ali zavarovanja.« g. Savnik, Krška vas

 

Če imate še kakšno vprašanje, na katerega še nismo odgovorili, nam pišite na: krediti@termoshop.si ali nas pokličite na 03 586 70 43.

 

Tukaj lahko oddate povpraševanje: https://termoshop.si/povprasevanje

* Pomembne informacije o kreditu
Uporabljena kreditna obrestna mera je izražena kot letni odstotek zneska črpanega kredita in je fiksna.
*Efektivna obrestna mera (EOM) je v odstotku izražena stopnja, ki izraža razmerje med skupnimi stroški kredita (vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, davki in drugimi vrstami dajatev, ki jih mora kreditojemalec plačati v zvezi s kreditno pogodbo in so banki znani, brez dajatev in stroškov, ki jih mora potrošnik plačati pri nakupu blaga ali storitev ne glede na to, ali gre za kreditno ali gotovinsko transakcijo, ter stroškov, ki jih potrošnik plača zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz kreditne pogodbe in skupnim zneskom kredita in je na letni osnovi enaka sedanji vrednosti vseh prihodnjih ali obstoječih obveznosti (črpanj, plačil, stroškov), o katerih sta se dogovorila banka in kreditojemalec. Izračun EOM je veljaven na dan izdelave izračuna in se lahko spremeni v kolikor se spremeni katerakoli predpostavka, ki vpliva na njegov izračun. Ta izračun je informativne narave in za banko nezavezujoč.

Pri izračunu kredita za komitenta banke se upošteva, da je stranka imetnik vsaj enega transakcijskega računa na katerega prejema redne prilive iz naslova osebnega dohodka, za čas trajanja kreditne pogodbe. Strošek vodenja transakcijskega računa je odvisen od vrste transakcijskega računa. Povezani stroški pomožnih storitev niso vključeni v izračun EOM, saj teh stroškov na dan izdelave tega informativnega izračuna ni možno določiti vnaprej. Cene posameznih bančnih produktov in storitev so razvidne v vsakokrat veljavni Tarifi nadomestil za storitve NLB d.d. Tarifa nadomestil je potrošniku
na voljo v poslovnih prostorih banke in na spletni strani banke 
www.nlb.si.  Skupni stroški kredita so vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, davki in drugimi vrstami pristojbin, ki jih mora kreditojemalec plačati v zvezi s kreditno pogodbo in so banki znani, stroški, povezani s pomožnimi storitvami v zvezi s kreditno pogodbo, zlasti zavarovalne premije, članarine, takse in stroški drugih pogodb, sklenjenih z banko; v skupne stroške kredita se ne vštevajo notarski stroški in zavarovalne premije za zavarovanje blaga, katerega nakup se financira s kreditom. Skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec je seštevek skupnega zneska kredita ter skupnih stroškov kredita.

**Podjetje TERMO SHOP d. o. o. na podlagi Pogodbe o medsebojnem sodelovanju na področju financiranja za NLB d.d. in jih po pooblastilu banke lahko opravlja na način, da strankam nudi in predstavlja kredite ter jim pomaga v postopkih pred sklenitvijo kreditne pogodbe, pri čemer pa ni pooblaščen za sklepanje kreditnih pogodb s strankami.

* Pravne osebe se za več informacij obrnite direktno na NLB oz. jana.horvat@nlb.si