Certifikati podjetja Termo Shop

Smo zanesljiv partner, ki se zaveda, da mora kakovost ustrezati vsem postavljenim standardom in merilom!

Preverite kateri certifikati odlikujejo nas in naše delo.

Nedavno ponovno potrjen certifikat kakovosti ISO 9001:2015 vnovič dokazuje številne inovacije in kakovosten pristop ob nadzoru kakovosti pri proizvodnji, montaži in servisu toplotnih črpalk Termo Shop.

Kot del certifikacijske presoje je bila v skladu z visokimi ISO kriteriji pregledana praktična uporabnost in učinkovitost sistema vodenja kakovosti znotraj podjetja Termo Shop. Glavna načela so: osredotočenost na uporabnika, procesno odločanje v smeri iskanja rešitev ter nenehni ukrepi, usmerjeni k izboljšavam.

Neodvisna zunanja strokovna komisija TȔV SȔD je ugotovila, da delovanje in kakovost izdelkov podjetja Termo Shop ustrezata vsem postavljenim standardom in merilom. Certifikat, izdan za celotno delovanje podjetja, sedaj ponovno velja tri leta, vanj pa so vključene tudi redne letne revizije, z namenom zagotavljanja in ohranjanja ustrezne kakovosti.