RAZBIJAMO MITE: Se postavitev sončne elektrarne kljub novemu omrežninskem aktu še vedno izplača?

Nov tarifni sistem za obračunavanje omrežnine bo prinesel spremembe pri znesku položnice za elektriko za vsa gospodinjstva. Katere spremembe prinaša, kako bodo postavke po novem ovrednotene in kakšen je namen nove tarifne sheme, si lahko preberete TUKAJ.

V medijih lahko v zadnjem času spremljamo kar nekaj polemik in neutemeljenih špekulacij o tem, da bo nov omrežninski sistem uporabnike toplotnih črpalk in sončnih elektrarn močno udaril po žepu. V sled temu smo se odločili preveriti resničnost trditev na strokoven način in izsledke naše raziskave podpreti z izračunom na podlagi konkretnih podatkov. V prejšnjem članku smo na primeru 5-članske družine, ki se ogreva s toplotno črpalko, izračunali strošek elektrike po novem omrežninskem sistemu in ovrgli mit #1, da bo njihovo ogrevanje dražje.

V tokratnem članku se bomo osredotočili na lastnike in bodoče lastnike sončnih elektrarn, ki kot vir ogrevanja uporabljajo toplotno črpalko. Raziskali bomo, kaj nov omrežninski akt pomeni za obstoječe in nove lastnike sončnih elektrarn ter prikazali način, kako si lahko sami izračunajo nov letni strošek za električno energijo. V zaključku pa smo na podlagi investicije postavitve sončne elektrarne s strani našega podtjetja šli še korak dlje in izračunali vračilno dobo investicije v sončno elektrarno. Za začetek poglejmo primerjavo med obračunom omrežnine za lastnike sončnih elektrarn po stari in novi omrežninski shemi.

Omrežnina za lastnike sončnih elektrarn po sistemu net metering
Pri obstoječem sistemu letnega obračuna se po pogodbi o samooskrbi z električno energijo plačuje strošek obračunske moči in prispevek OVE+SPTE, ki sta vezana na priključno moč elektro priključka in nista povezana s porabo električne energije. Za omenjeni postavki se plačuje fiksen strošek, vseh ostalih postavk pa so odjemalci pri tem oproščeni. Plačajo jih le v primeru manjkov pri obračunu na koncu koledarskega leta (oddana električna energija v omrežje je nižja od prevzete električne energije iz omrežja).  
Fiksni strošek električne energije je odvisen od velikosti priključka oz. velikosti varovalk. Na ta način znaša za lastnike sončnih elektrarn s 3×20 A ali 3×25 A mesečni strošek med 15 in 20 €.

Izračun omrežnine za lastnike sončne elektrarne po novem sistemu
V začetku leta 2024 so vsa gospodinjstva s strani elektrodistributerja prejela informativni izračun dogovorjene obračunske moči po posameznih blokih, kar je osnova za nov izračun omrežnine.
V spodnji tabeli smo ponazorili cenovno ovrednotenje posameznega časovnega bloka:

Tabela 1: Tarifne postavke za moč

Spodnji izračun dogovorjene obračunske moči v primeru lastnikov in bodočih lastnikov sončne elektrarne po sistemu net meteringa predstavlja končni znesek za EE, saj slednji plačujejo le omrežnino za obračunsko moč, omrežnina za energijo pa se ne upošteva.

Ceno omrežnine oziroma celoten znesek plačila si lahko izračunajo sami ob upoštevanju sezone in dogovorjene obračunske moči po posameznih blokih, ki jo razberejo iz položnice. Spodaj je primer, kako izračunati ceno omrežnine v višji in nižji sezoni, pri čemer je potrebno upoštevati moč posameznega bloka, ki je navedena na položnici.

V višji sezoni (november, december, januar in februar) se upoštevajo bloki 1, 2, 3 in 4.

V nižji sezoni (od vključno marca do konca oktobra) se upoštevajo bloki 2, 3, 4 in 5[1].

Znesek plačila = (tarifna postavka za blok 1 * moč blok 1) + (tarifna postavka za blok 2 * moč blok 2) + (tarifna postavka za blok 3 * moč blok 3) + …

*glej Tabelo 1 in moč za časovni blok, ki je navedena na položnici

V spodnji tabeli smo izračunali tudi povprečni mesečni strošek elektrike glede na različne dogovorjene obračunske moči.

Tabela 2: Izračun elektrike po novem omrežninskem aktu, ko je dogovorjena moč enaka za vse časovne bloke

[1]Blok 5 se ne upošteva, saj je ovrednoten z 0,00€.

Iz tabele je razvidno, da bo po novem omrežninskem sistemu povprečni mesečni znesek računa za elektriko znašal med 13,98 € in 30,75 €, medtem ko se trenutni povprečni mesečni znesek po sistemu net metering giblje med 15 € in 20 €.

MIT #2: “Postavitev sončne elektrarne se zaradi novega obračunavanja omrežnine ne izplača.”

Lastniki in bodoči lastniki sončne elektrarne so bili po objavljenem omrežninskem aktu zaskrbljeni, saj je bilo na prvi pogled videti, da bo strošek samooskrbe po novi shemi občutno dražji.
Ker želimo pokazati, da je bil strah povsem neupravičen, smo naredili izračun stroškov porabe elektrike na konkretnih primerih.

  • Primer 1:

5-članska družina živi v hiši z 220 m2 površine, 20 cm izolacije ovoja stavbe in troslojnimi okni. Hiša se nahaja v Koroški regiji, ki je znana po hladnih zimah, ogreva pa jo 8 kW toplotna črpalka Mitsubishi Zubadan v povezavi z notranjo enoto Termo+. Na hiši je nameščena sončna elektrarna po sistemu net meteringa. Družina na letni ravni porabi 12.778 kWh, ki jih v celoti pokrije s sončno elektrarno.

Po stari uredbi omrežnine je družina s 3×20 A varovalkami plačevala 14,95 € električne energije na mesec, kar znaša 179,40 € na letni ravni.

Družina je že na novembrski položnici 2023 prejela izpisane dogovorjene moči po blokih, ki jih prilagamo spodaj:

Za konkreten primer je izračun sledeč:

Znesek za plačilo na mesec v višji sezoni – upoštevajo se časovni bloki od 1 do 4:

Tabela 3: Izračun na konkretnem primeru za višjo sezono

Znesek za plačilo na mesec v nižji sezoni – upoštevajo se časovni bloki od 2 do 5:

Tabela 4: Izračun na konkretnem primeru za nižjo sezono

Po novi shemi bo torej družina plačevala 255,76 € letno (4 mesece višja sezona po 41,60 €, 8 mesecev nižja sezona po 11,17 €). Povprečni mesečni strošek v tem primeru bo tako znašal 21,31 €, kar znaša 6,31 € več na mesec oziroma 75,76 € več na letni ravni.  

  • Primer 2:

V drugem primeru smo naredili izračun na reprezentativnem vzorcu povprečnega slovenskega gospodinjstva in izračunali, v kolikšnem času se bo investicija v sončno elektrarno povrnila.

5-članska družina živi v 200 m2 veliki hiši s 15 cm izolacijo in troslojnimi okni. Ogreva se na toplotno črpalko. Predpostavimo, da je dogovorjena obračunska moč 9 kW v vsakem bloku in da družina na letni ravni porabi 13.500 kWh.

Za takšno porabo predvidimo 11,88 kW elektrarno, ki proizvede 13.600 kWh letno. Strošek postavitve 11,88 kW elektrarne znaša 11.985,20 €. Družina bi po novem omrežninskem aktu brez sončne elektrarne plačevala 2.423,81 € letno, s postavitvijo sončne elektrarne pa se ta strošek zniža na 301,92 €.

Tabela prikazuje ekonomiko po enostavni vračilni dobi:

Tabela 5: Primerjava stroškov elektrike z in brez sončne elektrarne

Kot vidimo v tabeli, je povračilna doba izjemno ugodna, saj je nižja od 6 let (točneje 5,37 leta). Izračun je narejen na trenutnih cenah električne energije. Ker pa je pričakovati nestabilne cene električne energije, se lahko investicija povrne prej kot v 5 letih.

MIT #2 je ovržen!

Če povzamemo, je družina v prvem primeru po dosedanji shemi plačevala 179,40 € letno,  po novem omrežninskem aktu pa bo plačevala 255,76 € na letni ravni. Če znesek preračunamo na mesečno raven, bo družina plačevala 6,31 € več kot do sedaj.

V drugem primeru bo družina po izgradnji sončne elektrarne, z upoštevanjem novega omrežninskega akta, plačevala 302,40 € letno, pri čemer se jim bo investicija povrnila v približno 5 letih in pol.

Kot vidimo na obeh konkretnih primerih, je mesečni strošek za elektriko bistveno nižji na objektih, kjer je nameščena sončna elektrarna. Res je, da bo po uvedbi novega omrežninskega akta znesek na položnici za obstoječe lastnike sončnih elektrarn po sistemu net meteringa malenkost višji, kot do sedaj, a še vedno bistveno nižji kot za gospodinjstva brez sončne elektrarne. Investicija v sončno elektrarno je torej v tem trenutku še vedno zelo smiselna odločitev, saj dolgoročno prinaša prihranke in bistveno nižje mesečne stroške.

 S tem lahko ovržemo mit #2 in potrdimo, da je investicija v sončno elektrarno še vedno izredno zanimiva in finančno upravičena naložba, ki se vam lahko povrne že v roku 5 let.

Da bo energetska prihodnost temeljila na samozadostnosti z električno energijo, ni več nobenega dvoma. Naredite prvi korak v dolgoročno finančno varnost in oddajte vaše povpraševanje na tej povezavi. Naš energetski svetovalec vam bo glede na vašo lokacijo, lego, osončenost in specifike vašega objekta pripravil personalizirano ponudbo za vašo sončno elektrarno.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Oddajte povpraševanje in začnimo energetsko prenovo

Svetovanje je personalizirano in celostno, kar pomeni, da bomo našli najboljšo energetsko rešitev, prilagojeno za vas!