NOV OMREŽNINSKI AKT: RAZBIJAMO MITE O VIŠJIH STROŠKIH OGREVANJA!

Bliža se čas sprememb in prehoda na nov sistem obračunavanja omrežnine skladno z novim omrežninskim aktom. Čaka nas veliko sprememb, predvsem z mesecem julijem 2024, ko bo za gospodinjstva  in male poslovne odjemalce postopno uvajan novi sistem obračunavanja omrežnine. V celoti ga bomo začeli uporabljati v letu 2026, do takrat pa boste na računih prejemali pomembne informacije glede vaše porabe omrežnine.

Čeprav še nismo tam, je med ljudmi prisotno veliko strahu pred neznanim, ali bolje rečeno vlada obdobje negotovosti, ki pa vemo, da lahko pripelje tudi do nepotrebnih skrbi, ki niso vedno utemeljene. Med uporabniki toplotnih črpalk se pojavljajo skrbi, kaj bo nov sistem obračunavanja prinesel ter ali bo ogrevanje s toplotno črpalko po novem načinu obračunavanja res toliko dražje.

Zato smo se v Termo Shopu odločili, da prikažemo nov sistem obračunavanja na konkretnem primeru, povprečnega gospodinjstva, ki se ogreva s toplotno črpalko in ovržemo vaše nepotrebne strahove. Za začetek pa poglejmo, katere so spremembe, ki jih nov omrežninski akt prinaša.

Zakaj je novo obračunavanje omrežnine potrebno in kakšne spremembe prinaša? 

Nov sistem obračunavanja omrežnine spodbuja učinkovitost rabe omrežij, odjemalcem pa omogoča časovno prilaganje odjema oz. porabe električne energije med tednom ter vikendom in dela prostimi dnevi. Na ta način bo vsako gospodinjstvo prispevalo k optimizaciji skupnega omrežja, predvsem pa razbremenitvi distribucijskega sistema, ki je trenutno preobremenjen in na robi zmogljivosti.

Vir: https://sodo.si/sl/nov-obracun-omreznine

Nov izračun omrežnine je razdeljen na postavko obračunske moči in omrežninsko postavko za prejeto energijo. Tako je bil sestavljen tudi star sistem obračunavanja, pri čemer pa smo za omenjeni postavki plačevali dogovorjeno obračunsko moč, ki je bila fiksna.

Po novem sistemu ta postavka več ne bo fiksna, ampak spremenljiva glede na odjemalčev diagram porabe električne energije, imeli pa bomo imeli 2 sezoni in 5 blokov z različnimi tarifnimi postavkami.

Obračun električne energije bo sedaj temeljil na 15-minutnih odčitkih oz. vrednostih, na podlagi katerih bo distributer izračunal dogovorjeno obračunsko moč za vsak posamezni časovni blok. Za občutek spodaj prilagamo vrednosti obračunskih moči po posameznih blokih, ki so bile določene za gospodinjstvo s toplotno črpalko za naš primer:

2 sezoni in 5 časovnih blokov

Glede na obremenitev omrežja je leto razdeljeno na dve sezoni. Višja sezona z visoko obremenitvijo omrežja velja od novembra do februarja, nižja sezona z nizko obremenitvijo pa od marca do oktobra. Poleg sezon se kot novost pojavlja tudi 5 časovnih blokov z različno tarifno postavko. V višji sezoni bodo aktivni bloki od 1 do 4, v nižji sezoni pa bloki od 2 do 5. Tarifne postavke bodo najdražje v bloku 1 in najcenejše v bloku 5, zato bo v zimskih mesecih odjemalec za porabljeno električno energijo plačal več.

Vir: https://sodo.si/sl/nov-obracun-omreznine

 

MIT #1: “Strošek ogrevanja s toplotno črpalko po novem obračunavanju omrežnine bo dražji.”

Po objavi omrežninskega akta je vladal splošni preplah, da bo sedaj na podlagi zgoraj predstavljenih novitet, ogrevanje s toplotno črpalko precej dražje. Ker želimo pokazati na konkretnem primeru, da to ni resnica, ampak mit, smo naredili izračun stroškov porabe električne energije za gospodinjstvo, ki se ogreva s toplotno črpalko in obrazložitev.

Primer: ogrevanje s toplotno črpalko po novem omrežninskem aktu

Za primer smo vzeli 5-člansko družino, ki živi v hiši z  220 m2 površine, 20 cm izolacije ovoja stavbe in troslojnimi okni. Hiša se nahaja v Koroški regiji, ki je znana po hladnih zimah, ogreva pa jo 8 kW toplotna črpalka Mitsubishi Zubadan v povezavi z notranjo enoto Termo+. Družina na letni ravni porabi 12.778 kWh. Velikost varovalk znaša 3x20A, obračunska moč po starem sistemu znaša 7 kW, po novem pa je prikazana v zgornji tabeli.

Trenutno (star način) plačujejo omrežnino za pavšalno obračunsko moč 79,34 € letno, omrežnino VT 392,06 € letno in omrežnino MT 227,41 € letno oz. skupaj 698,81 € letno.  Postavka za energijo bo v obeh primerih ostala enaka.

V novem sistemu obračunavanja največji strošek na računu predstavlja obračunska moč za prvi blok, ki znaša 4,408€/kW. V praksi to pomeni, da bo zgolj za dogovorjeno moč 6,9 kW v prvem bloku v višji sezoni družina plačevala 30,42 € mesečno. Kljub temu celotna slika ni tako mračna, kot se sliši, prav nasprotno. Na letni ravni bo družina plačevala 255,33 € za obračunsko moč, kar je več kot v obstoječem sistemu, bo pa prihranila pri na omrežnini, kjer bo plačevala 290,44 €. Zaradi nizkih cen omrežnine za prejeto energijo v nižji sezoni in nižjih tarinih postavk  v ostalih blokih, bo družina plačevala celo nižji znesek za elektriko na letni ravni. 


MIT #1 JE OVRŽEN!

Glede na zgoraj napisano naj povzamemo le bistvene podatke. V stari shemi bi družina letno plačevala za postavke vezane na obračunsko moč 698,81 €, po novi shemi pa bo plačevala 545,77 €. Ob upoštevani ceni še vseh ostalih postavk na položnici, je letni strošek po starem sistemu znašal 2.297,83 €, po novem pa bi znašal 2.144,79 €.

Letni prihranek na ta način znaša 153,04 €. To pomeni, da bodo na položnici za elektriko po novi uredbi plačevali mesečno 12,75 € manj. Sumarno gledano, nov omrežninski akt na letni ravni ne prinaša podražitev, ampak odjemalce spodbuja k učinkovitejši rabi energije.  

Naj vas pri odločitvi za nakup toplotne črpalke tako ne skrbi, saj ogrevanje z njo še vedno predstavlja okolju prijazen vir ogrevanja in vaši denarnici prinaša velike prihranke! Pri Termo Shopu vam pripravimo posebej prilagojeno ponudbo za vaš ogrevalni sistem, s sklenitvijo Termo Shop vzdrževalne pogodbe pa poskrbite za brezskrbno prihodnost.

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Oddajte povpraševanje in začnimo energetsko prenovo

Svetovanje je personalizirano in celostno, kar pomeni, da bomo našli najboljšo energetsko rešitev, prilagojeno za vas!