Kaj lahko naredite sami za boljše delovanje vaše toplotne črpalke?

  1. Preverite tlak vode v sistemu

Preverite tlak vode v sistemu na vseh vgrajenih manometrih. Sistemi so običajno polnjeni na nadtlak 1-1,5 bar.

 

  1. Očistite radiatorje

Za kakovost zraka v prostorih je dobro z radiatorjev (tudi v prostoru med členi ali ploščami) odstraniti prah. Priporočamo, da se na radiatorjih odvije odzračevalna pipica za izpust zraka iz sistema. Pri tem lahko izteče nekaj vode, zato je dobro zaščititi tla in bližnjo steno. Pri talnem ogrevanju je odzračevanje možno na razdelilcu zank posameznih prostorov, praviloma na najvišji točki cevnega razvoda.

 

  1. Očistite zunanjo enoto

Z zunanje enote očistite listje, travo in druge smeti. Za dobro izmenjavo toplote je koristno oprati ali prepihati izmenjevalec zunanje enote, vendar ne s previsokim tlakom, da se nežne lamele ne deformirajo.