V letu 2023 je bilo nameščenih rekordno število sončnih elektrarn!

Če smo lani govorili, da je bilo leto 2021 rekordno, bomo lahko za preteklo leto, 2022, rekli enako oziroma še bolje, lahko rečemo, da je bilo lansko leto rekordno v številu nameščenih sončnih elektrarn. Na uradne številke sicer še čakamo, saj je poročilo običajno na voljo šele v drugi polovici leta.

Čeprav konkretnih podatkov za Slovenijo, koliko sončnih elektrarn je bilo nameščenih v 2022, v tem trenutku še nimamo, pa imamo podatke, kakšno je stanje na celotnem trgu Evropske Unije. Iz poročila, ki so ga pripravili pri Solar Power Europe[1] je razvidno, da bomo vse članice EU svoje cilje dosegle še pred napovedanim rokom. Izjema je samo Francija, kjer se je trg fotovoltaike nekoliko zmanjšal.

»Leto 2022 je bilo najboljše doslej. Presegli smo kar desetletje star rekord. V letu 2022 je inštalirana moč sončnih elektrarn, v državah članicah Evropske Unije znašala 41.4 GW, posledično pa smo presegli mejo 200 GW inštalirane skupne moči sončnih elektrarn,« je na nedavnem dogodku stanje predstavila izvršna direktorica organizacije Walburga Hemetsberger. Pri tem je poudarila, da napovedi tudi v letošnjem letu kažejo eksponentno rast, kar bo povzročilo, da bomo presegli, v RePower EU, zastavljen ambiciozni cilj o skupni moči 750 GW v letu 2030. Iz analiz je namreč razvidno, da se zmogljivost sončnih elektrarn vsake 3 leta podvoji. Največje število sončnih elektrarn je bilo v letu 2022 nameščenih v Nemčiji, Španiji in na Poljskem. V raziskavo je bila vključena tudi Slovenija, vendar je bilo za uvrstitev med izpostavljene trge, doseči 1 GW nameščenih sončnih elektrarn, česar pa nismo dosegli. Po oceni Združenja slovenske fotovoltaike smo bili blizu, saj bi naj bilo nameščenih 724 MW, kar predstavlja 258 MW več kot konec leta 2021. Ocena Solar Power Europe pa je še bolj optimistična. Na točne rezultate bo potrebno še počakati.

Brez določenih ovir bi rast bila še večja

Največji izzivi, s katerimi se trenutno soočajo vse države članice EU na področju fotovoltaike, tudi mi v Sloveniji, so zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za sončne elektrarne. Tukaj imamo v mislih zakonodajo in postopke ter ustrezen kader in seveda omejitve omrežja, s katerimi se srečujemo vsakodnevno. Po podatkih SODO je v letu 2022 vseh pet distribucijskih podjetij prejelo skoraj 30.000 vlog za priključitev samooskrbne sončne elektrarne, izdanih je bilo približno 25.000, skoraj 20 % pa je zaradi tehničnih omejitev na elektrodistribucijskem omrežju bilo zavrnjenih.

Najvišje število prejetih vlog, za izdajo soglasja je bilo na Elektro Ljubljana. Prejeli so jih skoraj 9.000, zavrnili pa nekaj čez 2.000 ali več kot 24 %. Na Elektro Maribor so prejeli slabih 8.000 vlog in jih prav tako zavrnili več kot 2.000 (2.663) oziroma 33,6 %, na Elektro Celje pa so od dobrih 8.000 prejetih vlog, zavrnili 857 oziroma 10,6 %. Elektro Gorenjska in Elektro Primorska sta prejeli vsaka po približno 2.500 vlog, zavrnili pa so jih med 3 in 4 %. Do konca leta 2022 je bilo od vseh soglasij priključenih približno 12.650 sončnih elektrarn, približno 1.000 pa jih je še čakalo na priključitev. Preostale pa bodo priključene v letu 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letu 2022 nadpovprečna tudi osončenost!

Ne samo, da je bilo lansko leto rekordno kar se tiče števila nameščenih sončnih elektrarn, rekordno je bilo tudi po osončenosti. Po podatkih Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko, je sončno obsevanje na vodoravno površino znašalo 1368 kWh/m2, kar je največ od začetka meritev. Za primerjavo, leto prej, torej 2021, je osončenost znašala 1344 kWh/m2.

Skupna osončenost na državni ravni je v povprečju bila 2.316 ur, med najbolj osončene dele države pa so se zapisale Osrednja Slovenija, jugovzhod in Notranjska. Trend rasti osončenosti se dogaja od 70. let prejšnjega stoletja, le-ta pa raste v povprečju za 2 % letno, kar v enem desetletju znese približno 40 ur več sonca. Največ sonca je sicer v preteklem letu zabeležila postaja v Portorožu, in sicer kar 2.655 ur.

Vse te številke ponovno dokazujejo, da je skorajda vsako slovensko gospodinjstvo primerno za postavitev sončne elektrarne, saj je osončenost zadostna ne glede na to, kje se nahaja vaš objekt. Podatek, da je sončnih elektrarn iz leta v leto več, in da rušimo rekorde, pa še enkrat znova potrjuje dejstvo, da se ljudje vedno bolj zavedamo pomena samooskrbe in proizvodnje lastne električne energije. Ponovno so na voljo subvencije za že izvedene naložbe vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo, prvič pa je dodeljena tudi za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije.

Dodatne informacije na voljo na komerciala@termoshop.si.

[1] Vir: Poročilo SOLARPOWER EUROPE

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Oddajte povpraševanje in začnimo energetsko prenovo

Svetovanje je personalizirano in celostno, kar pomeni, da bomo našli najboljšo energetsko rešitev, prilagojeno za vas!