SONČNE ELEKTRARNE – VARNO DELOVANJE V CELOTNI ŽIVLJENJSKI DOBI

Zadnje čase se veliko govori o varnosti sončnih elektrarn. Obstaja namreč skrb, da se je v luči množične izgradnje in vsesplošne laične izvedbe, hudo zanemarilo pomen kvalitete izvedbe, izbora materialov in vzdrževanja. Vse to je namreč bistvenega pomena za varno delovanje in pričakovano proizvodnjo električne energije.

Sončna elektrarna je sicer obravnavana, kot ena naprava za proizvodnjo električne energije, ki pa je sestavljena iz mnogo gradnikov, kateri morajo biti smiselno predvideni in natančno vgrajeni. Sam projekt sončne elektrarne se začne že pri samem ogledu lokacije in pripravi ponudbe. Oglednik mora že na začetku predvideti in s stranko dogovoriti vse podrobnosti, ki so pomembne tako za pripravo ponudbe, kot za naročanje materiala in navodil za izvedbo. Specifike, na katere je potrebno biti pozoren na samem ogledu so: usmerjenost strešin, razpoložljive strešne površine, priključna moč merilnega mesta, lokacija elektro omaric(e), dimenzije kablov, obstoječa ozemljitvena oz. strelovodna inštalacija idr. Vse ugotovitve, želje in potrebe se po ogledu natančno definira, da se lahko smiselno vloži tudi zahtevo za izdajo soglasja (priključna moč, povečava, združitev, hranilniki, polnilnice…).

Večji projekti in izvajalci

Pri večjih projektih pa je pomembno, da se že v fazi začetnih pogovorov, vključujejo projektanti, konstruktorji, statiki in strokovnjaki požarne varnosti. Poznavanje standardov, zakonodaje, tehničnih in požarnih smernic je nujno za samo pripravo na projekt in pri sami izvedbi.

Vse več sončnih elektrarn je izvedenih brez predhodnega projektiranja in planiranja, brez načrtov in navodil, brez prave priprave prilagojenih materialov ter brez kontrole izvedbe. Za samo montažo sončnih elektrarn trenutno še ni zahteve za dokazovanje o tehničnem in praktičnem znanju izvajalcev. Kar pomeni, da izkušnje in usposobljenost niso kontrolirane oz. zahtevana za izvajanje tovrstne dejavnosti.

Sončne elektrarne »rastejo« povsod okoli nas, prav tako pa izvajalci, ki jih trenutno primanjkuje. Na žalost pa ravno intenziteta potreb po izvajalcih ustvarja vedno nove »igralce« v vrstah montažerjev. Strokovnost in kvaliteta pa lahko postaneta drugotnega pomena. Enako se dogaja tudi na trgu materialov. V želji po čim večjem dobičku se lahko nekateri ponudniki sončnih elektrarn poslužujejo nabave nepreizkušenih in neustreznih alternativnih materialov, za katere niti ne obstajajo ustrezni tehnični certifikati.

Delo na terenu

V luči naštetih izredno pomembnih izhodišč se že odraža sama varnost in učinkovitost sončne elektrarne, še preden sploh govorimo o samem delu na terenu, ki je izrednega pomena in potrebuje posebno pozornost. Izvajalci morajo biti izkušeni, tehnično in strokovno dobro podkovani, z jasnimi navodili ter načrti. Vsaka sprememba ali posebnost na terenu mora biti usklajena in potrjena s projektantom ali vodjo projekta, ki projekt spremlja že od začetne faze.

Kdaj pride do požarov na sončnih elektrarnah?

Kljub izkušnjam in zaupanju med izvajalci, je potrebno konstantno izvajati preglede kakovosti izvedbe. Potrjeno je, da so požari in drugi škodni dogodki večinoma posledica nestrokovne izvedbe, kot same napake v  materialih (moduli, optimizatorji, kabli, omarice…). Nemalokrat se zgodi, da pod pritiskom časa, izvajalci uberejo bližnjice, ki pa lahko dolgoročno vplivajo tako na varnost delovanja sončne elektrarne, kot na primer na samo vodotesnost kritine. Pomembno je zavedanje izvajalcev, da se vse morebitne napake, ki se povsem človeško seveda lahko dogodijo, tudi sproti odpravljajo. Pa čeprav to pomeni zamudo v samem terminskem planu. Dosti lažje in ceneje  je napake odpravljati sproti, kot jih iskati po samem zaključku montaže.

Mnogi pri tem pozabljajo na vodenje dnevnika montaže. Pomembno je, da je možen pregled nad potekom izvedbe, kar se kot koristno lahko pokaže šele čez čas. Vse posebnosti, spremembe in odstopanja morajo biti zavedene, da se ustrezno prilagodi tudi projektna dokumentacija in končno stanje sončne elektrarne.

sončne elektrarne
sončne elektrarne

Pomembnost pregleda in vzdrževanje sončne elektrarne

Pregled nad samo izvedbo sončne elektrarne na koncu izvede tudi predstojnik posamezne elektro distribucije, ki pred priklopom sončne elektrarne preveri ustreznost izvedbe in skladnost s soglasjem za priključitev. Ustreznost in pravilnost izvedbe mora v zadnjem koraku biti potrjena še s strani ustrezno poučenega in usposobljenega izvajalca meritev.

Kljub zavedanju o pomembnosti vseh korakov pri sami montaži sončne elektrarne, je bistvena tudi skrb za varno delovanje in dobro stanje sončne elektrarne skozi vso življenjsko dobo. Redno in dobro vzdrževanje sončne elektrarne je vsekakor izrednega pomena in nujno za varnost ljudi, živali, okolja in premoženja. Sončna elektrarna je naprava, ki tako kot mnoge druge, zahteva strokovno vzdrževanje, a se na to prevečkrat pozabi. Sodobni sistemi sicer omogočajo enostaven stalni vpogled v samo delovanje sončne elektrarne tako lastnikom, kot izvajalcem in pooblaščencem, a sam monitoring nima pravega pomena, če ni pravilno interpretiran in ustrezno odreagiran v primeru napak. Glede na definirano napako je na strani usposobljenega izvajalca vzdrževanja potrebno ustrezno ukrepanje. Vsaka napaka, ki jo sistem javlja še ni urgentna in ne ogroža sončne elektrarne in objekta na katerem je nameščena, a presojo o tem lahko opravi samo vešč in strokovno usposobljen vzdrževalec.

Še tako kakovostno izvedena sončna elektrarna potrebuje stalni nadzor in redno vzdrževanje. Sončna elektrarna namreč ni ločena naprava, saj je povezana na elektroinštalacijo samega objekta in na omrežje. Prav tako je podvržena zunanjim vplivom in vremenskim neprilikam, nemalokrat pa tudi vandalizmu in drugim škodnim dogodkom.

Vsekakor je izredno priporočljivo, če ne že nujno, da se skrbi za elektrarno nameni posebna pozornost, najbolje s sklenitvijo vzdrževalne pogodbe pri zanesljivem in usposobljenem partnerju, kar Termo Shop zagotovo je.

 

 

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Oddajte povpraševanje in začnimo energetsko prenovo

Svetovanje je personalizirano in celostno, kar pomeni, da bomo našli najboljšo energetsko rešitev, prilagojeno za vas!