Skrivnosti, na katere vas ob nakupu toplotne črpalke ne opozorijo

Ko se odločamo za nakup toplotne črpalke, je poleg izbire ustreznih parametrov, ki določajo kakovost in ustreznost slednje, potrebno biti pozoren tudi na nekaj ostalih dejavnikov. Izbira ponudnika, ki ga odlikujejo tradicija in znanje, kvalitetna montaža, izkušnje uporabnikov in dober servis so gotovo ključni faktorji, ki naj vas vodijo pri izbiri. Le tako bo toplotna črpalka zares poskrbela za ustrezno ogrevanje vašega doma in prihranek v vaši denarnici.

 

Najpomembnejša je pravilna izbira ustrezne toplotne črpalke

Pri izbiri toplotne črpalke bodite pozorni predvsem na sledeče dejavnike:

 • Energetska učinkovitost toplotne črpalke:
  Pokazatelj energetske učinkovitosti toplotne črpalke je pogosto vrednost COP, ki jo je potrebno primerjati po enakem merilnem standardu (pri ogrevalnih TČ je najpogostejši EN 14511) in še posebej pomembno – pri enakih temperaturnih pogojih (npr. zunanji zrak 2°C in temperatura vode 35°C oziroma A2/W35).
 • Temperaturne omejitve:
  Poznamo več različnih tipov toplotnih črpalk, ki se posledično ne uporabljajo le za ogrevanje prostora, temveč tudi za ogrevanje sanitarne vode. Zaradi tega je potrebno paziti, da lahko črpalka zrak/voda tudi pri nizkih zunanjih temperaturah doseže ustrezno visoke dovodne temperature (npr. 60°C pri zunanji temperaturi -15°C). Potrebno je preveriti tudi ogrevalno moč toplotne črpalke zrak/voda pri nizkih zunanjih temperaturah. Večina prodajalcev namreč ogrevalno moč navaja pri zunanji temperaturi +7°C, a pri tej zunanji temperaturi ogrevanja skorajda ne potrebujemo več. Zmeraj zahtevajte podatek o ogrevalni moči pri zunanji temperaturi -15°C in šele nato primerjajte toplotne črpalke med seboj. Omejitev predstavlja tudi temperatura zunanjega zraka, do katere deluje toplotna črpalka, ki mora biti čim nižja (npr. -25 °C), saj to pomeni, da je TČ preizkušena tudi pri takšnih ekstremnih pogojih.
 • Krmiljenje toplotne črpalke:
  Najsodobnejšo tehniko pri razvoju tehnologije toplotnih črpalk trenutno predstavljajo invertersko (frekvenčno) krmiljenje toplotne črpalke. Bistvene prednosti sodobnih inverterskih toplotnih črpalk pred klasičnimi (On/Off) izvedbami so sledeče:
 • Izhodna toplotna moč se 100% prilagaja izgubam objekta, zato viški ne nastajajo in zalogovnik ni potreben.
 • Večja izhodna moč pri nizkih zunanjih temperaturah (pri klasičnih On/Off izvedbah moč z zunanjo temperaturo pada).
 • Izboljšana učinkovitost, saj večino časa delujejo pri delni obremenitvi (On/Off izvedbe delujejo le pri maksimalni obremenitvi).
 • Daljša življenjska doba in nižji hrup zaradi mehkega zagona.
 • Manjša poraba zaradi optimiziranega načina odtaljevanja.
 • Nižji stroški ogrevanja, ker ni izgub v zalogovniku in lahko uporabimo samo eno obtočno črpalko.
 • Nižji hrup zaradi krmiljenja nadzora hitrosti kompresorja in ventilatorja.
  Praktično vsi priznani proizvajalci toplotnih črpalk razvijajo svojo invertersko izvedbo toplotne črpalke, saj bodo zaradi zahtev po višji učinkovitosti v prihodnosti na voljo le še invertersko (frekvenčno) in vremensko krmiljene toplotne črpalke, kar v svojem letnem poročilu 2013 ugotavlja tudi evropsko združenje za toplotne črpalke EHPA.
 • Vgrajeni elektro grelci:

Pravilno izbrana toplotna črpalka za svoje delovanje ne potrebuje elektro grelcev! Elektro grelce vgrajujejo le ponudniki, ki ne zaupajo zmogljivostim svoje toplotne črpalke ali vam namenoma prodajo manjšo toplotno črpalko, kot je potrebno. Tako sicer res v prvi fazi investicija izgleda ugodnejša, toda kasneje tak sistem porabi veliko več. Obvezno zahtevajte, da vam ponudnik vgradi toplotno črpalko brez elektro grelcev ali pa da le-te fizično izklopi, ter vam tako omogoči najvišje možne prihranke.

 • Izvedba toplotne črpalke zrak/voda:

Običajno lahko izbirate med deljeno (split) in kompaktno izvedbo toplotne črpalke. Pogosto se ponujajo kompaktne toplotne črpalke (velikokrat samo predelani hladilni agregati), ki so enostavnejše za montažo in jih lahko vgrajuje vsakdo brez poznavanja delovanja toplotne črpalke. Vendar imajo kompaktne toplotne črpalke tudi bistveno slabost, da je potrebno do njih napeljati vodo iz ogrevalnega sistema, kjer se pojavi možnost, da ta voda zamrzne v primeru prekinitve dobave elektrike. V primeru zamrznitve so stroški popravila običajno zelo visoki in pogosto dosežejo vrednost nove toplotne črpalke. To slabost se rešuje z dodajanjem proti-zamrzovalnega sredstva v ogrevalni sistem (kar pomeni precejšen strošek ob vsaki polnitvi ogrevalnega sistema) ali z vgradnjo dodatnega izmenjevalca v objektu, kar zmanjša učinkovitost toplotne črpalke do 20 %.

Ločene (split) toplotne črpalke so nekaj zahtevnejše za vgradnjo (pa tudi monter mora biti ustrezno usposobljen za delo z hladivi), vendar pa pri njih ne more priti do poškodbe toplotne črpalke v primeru prekinitve napajanja. Večina vodilnih proizvajalcev toplotnih črpalk tako bolj zagovarja vgradnjo ločenih (split) sistemov toplotnih črpalk ali kompaktnih enot, ki so primerne za notranjo postavitev. Dodatna prednost za kupca je tudi ta, da se mora monter izobraziti vsaj o osnovnih funkcijah delovanja toplotne črpalke, če želi montirati ločeno izvedbo.

 

Pazljivo pri izbiri ponudnika

Mnoge odločitve, ki jih sprejemamo v življenju, terjajo premislek in predvsem izbiro pravega partnerja. Tudi pri odločitvi za nakup toplotne črpalke je tako. Prava izbira nam namreč lahko omogoči ne samo nemoteno delovanje, velik prihranek in dolgo življenjsko dobo toplotne črpalke, temveč tudi zvestega partnerja, ki nam nudi reden servis in vzdrževanje. Manjši lokalni trgovec ali uvoznik, ki se ukvarja pretežno s prodajo toplotnih črpalk, za seboj pa nima proizvodnje in celotnega ustroja, ki vključuje tudi servis in montažo, zagotovo ni dovolj zanesljiva izbira na dolgi rok.

V tovrstnih primerih lahko namreč uvoznik s prodajo toplotnih črpalk preneha in kupec ostane prepuščen samemu sebi, brez podpore in celo brez garancije. Zato je pomembno, da izberete kvalitetnega ponudnika ali celo proizvajalca toplotnih črpalk, ki je finančno zdravo in stabilno podjetje ter ima tradicijo, saj boste z njim vzpostavili dolgoročno partnerstvo. Podporo boste namreč potrebovali tudi čez 10 let, saj je toplotno črpalko potrebno vzdrževati. Izkušnje govorijo, da stranke pogosto ob težavah ostanejo same, ker njihov izvajalec ne zna rešiti težave ali ne želi imeti dodatnih stroškov z odpravo reklamacije. Ti kupci so večinoma izbrali najcenejšega izvajalca, a so kasneje za odpravo napak plačali skorajda dvojno ceno. Prav zaradi tega velja, da cena ni in ne sme biti edino merilo pri izboru najboljše ponudnika.

Montaža je izredno pomembna

Mnog kupci se ne zavedajo, da je prav ustrezna in kvalitetno izvedena montaža lahko ključna za dobro delovanje toplotne črpalke. Nepravilno ali slabo izvedena montaža lahko namreč tudi pri toplotni črpalki z najvišjim grelnim številom pomeni visoke stroške ogrevanja brez prihrankov. Na trgu je danes ogromno prodajalcev toplotnih črpalk, ki vam nudijo montažo s pomočjo podizvajalcev ali zunanjih monterjev. To za kupca pomeni, da se odgovornost nemalokrat razdeli med monterjem in prodajalcem, posledično pa se ob morebitnih težavah lahko pričnejo izgovori, kdo je odgovoren za nastalo situacijo. Še več, prodajalec v želji po čim nižji ceni podizvajalca običajno slabo plača, zato ta vgradi najcenejši material, ne poskrbi za estetski videz inštalacije in nima interesa po odpravi morebitnih napak. Vedno preverite, ali vam podjetje lahko ponudi kompletno izvedbo toplotne črpalke z lastnimi izobraženimi monterji, saj tako izključite prelaganje odgovornosti.

»V podjetju Termo Shop našim kupcem nudimo servisni telefon, ki jim omogoča takojšnjo rešitev problema in jim posledično nudi večjo varnost, nižje stroške vzdrževanja in krajši čas vračila investicije. Prav tako imamo tudi lasten servis in lastne monterje, ki znanje pridobivajo na rednih izobraževanjih, kjer podrobno spoznavajo opremo. Zagotovljena je strokovnost izvedbe in enostavna komunikacija s stranko.«

 

Velik pomen gotovo imajo uporabniške izkušnje

Podatki o visokem grelnem številu (COP) niso zagotovilo, da bo toplotna črpalka na objektu opravljala svojo nalogo po vaših pričakovanjih. Eden izmed načinov, da si kupec ustvari realno sliko o predlagani rešitvi, so dosedanji izmerjeni rezultati v realnem okolju – na podobnih objektih v podobnih klimatskih pogojih. Predlagamo, da pozorno preverite reference ponudnika in se poskusite dogovoriti za obisk objektov, podobnih vašim. To naj bo prvi korak pri spoznavanju določenega tipa toplotne črpalke. Izkušnje uporabnika namreč štejejo več, kot obljube v letakih. Poleg primerjave stroškov in samega zadovoljstva, boste od uporabnikov izvedeli tudi kaj o sami izvedbi, zanesljivosti servisa in poprodajnih storitvah.

 

Vedno preverite servisno službo

Servisna služba je zelo pomemben pokazatelj resnosti prodajalca in velika težava nastane, če je servis slabo organiziran, kupec pa sredi zime ostanete brez ogrevanja. Pozanimajte se, ali obstaja lastna servisna služba, in koliko je zaposlenih v tej službi, seveda z ustreznimi potrdili za delo s toplotnimi črpalkami (potrdila naj vam predložijo na vpogled). Prodajalca zaprosite za servisno telefonsko številko in pridobljene podatke preverite, hkrati pa se pozanimajte o odzivnem času, če naročite servis. Monterji, ki so sami hkrati tudi serviserji, nemalokrat niso najboljše zagotovilo, da se bodo raje odzvali na vaš klic na pomoč kot prevzeli novo (plačano) delo.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Oddajte povpraševanje in začnimo energetsko prenovo

Svetovanje je personalizirano in celostno, kar pomeni, da bomo našli najboljšo energetsko rešitev, prilagojeno za vas!