Zaradi radona letno v Sloveniji, kjer imamo 2,1 milijona prebivalcev, umre med 90 in 180 ljudi. Za primerjavo – v prometnih nesrečah jih umre med 90 in 150, za pljučnim rakom pa okrog 1.300 (od tega je približno 9 % pljučnih rakavih obolenj povezanih z radonom). Zaskrbljujoče? Precej.

Radon je radioaktivni plin brez vonja, barve in okusa, zaradi česar je še toliko bolj nevaren, saj ga sploh ne zaznamo. Sam radon, kot tudi njegov razpad, ni nevaren zdravju, kar pa ne velja za njegove razpadne produkte in sevanja. Ob razpadu radona namreč nastajajo zelo majhni delci težkih kovin (polonij, svinec in bizmut), ki nato preko dihanja preidejo v pljuča, kjer se odložijo na občutljivem tkivu. Radon, ki nastane z radioaktivnim razpadom urana v zemeljski skorji, se koncentrira v poroznih kamninah in nato skozi te kamnine prehaja na površino.

Od leta 1988 je s strani mednarodne agencije za raziskave raka (IARC) uvrščen med rakotvorne snovi. Ocenjuje se, da je vsak deseti rak na pljučih posledica radona oziroma njegovih razpadnih produktov. Tveganje pri kadilcih, ki so hkrati izpostavljeni radonu, je kar 25 krat večje. Njegove negativne učinke je zato potrebno vzeti resno in pravočasno ukrepati.

 

Kdo je najbolj izpostavljen?

V Sloveniji je največja koncentracija radona na Krasu, Notranjskem in Kočevskem, kar kažejo karte, ki so nastale po meritvah v zadnjih dveh desetletjih. To so območja s kamninami, ki so zelo razpokane, zato radon po razpokah prihaja na površje iz najglobljih delov zemeljske skorje. Nižje koncentracije tega plina pa so zaznane v severovzhodni Sloveniji, v alpskem območju in v tistih dolinah, ki jih prekriva zaporna plast zemlje.

 

Radon - sanancija

Karta radonskega potenciala v tleh.

 

 

Dopustno letno koncentracijo tega rakotvornega plina presegamo v skoraj tretjini Slovenije! Zaradi visoke izpostavljenosti so v najbolj izpostavljenih krajih v okviru Zavoda za varstvo pri delu na voljo brezplačne meritve – v skupno 51 občinah. Meritve se večinoma izvajajo v zimskih mesecih, v vsakem primeru pa premalokrat in ne dovolj pogosto.

Nedavne ugotovitve o bivalnem okolju kažejo, da se tveganje za nastanek pljučnega raka zaradi dolgotrajne izpostavljenost radonu v zaprtih prostorih statistično bistveno poveča na ravni 100 Bq/m3. Zelo velika problematika so povečane koncentracije radona v naših šolah v vrtcih. Mejna vrednost radona 400 Bq/m3, ki pri nas velja v šolah, vrtcih in domovih je bila v raziskavah pred leti presežena v kar 123 objektih, in sicer v 46 vrtcih in 77 šolah. V več kot 70 % zgradb šol in vrtcev sta za povečano koncentracijo radona odločujoča geološka sestava in struktura tal, na drugem mestu pa je kakovost gradnje.

 

Rešitev? Vgradnja prezračevalnega sistema

Radon pride v naš dom, pisarno ali kateri koli drugi prostor preko pronicanja iz tal, skal, gradbenih materialov z višjo vrednostjo radija (elektrofiltrski pepel), in sicer skozi mikro razpoke v stenah, tleh, … Pri zaznani preveliki koncentraciji si lahko pomagamo z rednim prezračevanjem prostorov. Vendar pa je to v zimskih mesecih, ko so koncentracije tudi najvišje, popolnoma nesmiselno (predvsem iz energetskega vidika). Edina prava rešitev se tako skriva v prezračevalnem sistemu. Trije razlogi, zaradi katerih je priporočljivo, da vgradite prezračevanje z rekuperacijo:

  1. Stalen dovod svežega zraka, zaradi česar boste imeli občutek, kot da ste vedno v prezračenem prostoru.
  2. Ohranjanje toplotne energije z zanemarljivo porabo energije.
  3. Bistveno izboljšanje kakovosti bivanja, saj ves čas dihate svež zrak.


Kako sploh deluje
prezračevanje z rekuperacijo?

Prezračevanje z rekuperacijo toplote se lahko vgradi samostojno ali v kombinaciji s sistemom klimatizacije. Princip delovanja je takšen, da se v zimskem času toplotna energija izhodnega zraka prenese na sveži vhodni zrak, medtem ko se v poletnem času topel vhodni zrak delno ohladi z izhodnim hladnim zrakom, večinoma v kombinaciji s klimatizacijo prostorov. Sveži zunanji zrak se v napravi filtrira ali ogreva le z rekuperacijo toplote odpadnega zraka ali dodatno ogreva in hladi s pomočjo klimatske naprave. Ob tem naprava poskrbi tudi za izmenjavo vlage ter za čiščenje vhodnega zraka.

 

Ali ste vedeli?

  • V Italiji je med 1.500 in 6.000 letnih smrtnih primerov povezanih izključno z radonom.
  • V ZDA so ugotovili, da je zaradi radona ogrožena vsaka 15. hiša.
  • WHO je radon določila kot drugi največji dejavnik tveganja za nastanek pljučnega raka.

Oddajte povpraševanje in začnimo energetsko prenovo

Svetovanje je personalizirano in celostno, kar pomeni, da bomo našli najboljšo energetsko rešitev, prilagojeno za vas!