Energetska preobrazba v hotelu Prebold

Hotel Prebold z energetsko prenovo ni pridobil samo nižjih stroškov, temveč gostu sedaj lahko nudijo popolnoma drugačno izkušnjo, z maksimalnim udobjem. Na južno streho objekta smo zmontirali sončno elektrarno skupne moči 35,97 kWp (109 modulov), obstoječi plinski peči, ki sta sicer ostali kot rezerva, pa smo nadomestili z reverzibilno toplotno črpalko moči 69 kW. Strošek električne energije in ogrevanja bo na mesečni bazi znašal samo 160 € (prej 910 €), kar v primerjavi s prejšnjim obdobjem predstavlja kar 32.978,73 € prihranka na letni ravni.
Stanje prej:
Strošek električne energije in ogrevanja.
0 € / mesec
Stanje potem:
Strošek električne energije in ogrevanja.
0 € / mesec
Rezultat:
Letni prihranek (upoštevani skupni stroški, elektrike in ogrevanja s plinom, mesečni in letni stroški): 32.978,73 €

Vračilna doba investicije:
1,69 let

Počutje gosta je najpomembnejša stvar, česar se zavedajo tudi v hotelu Prebold. Za zagotovitev prijetne izkušnje, zagotavljanje visokih standardov, predvsem pa za ohranjanje konkurenčnosti, je potrebno vzdrževalne stroške čim bolj znižati.

Hotel Prebold je bil zgrajen pred skoraj 50 leti po takratnih standardih, zato je (bil) energetsko precej potrošen. Hotel z uporabno površino 1.409 m2, 74 ležišči, kongresno dvorano, fitnesom, wellnessom in kavarno, je bil obnovljen leta 2009, 10 let kasneje pa so južni del dogradili z 9 sodobnimi studiji. Pred energetsko obnovo, ki smo jo izvedli v podjetju Termo Shop, je bil hotel ogrevan z dvema plinskima kotloma in manjšo toplotno črpalko.

Na južno streho objekta smo zmontirali sončno elektrarno skupne moči 35,97 kWp (109 modulov), obstoječi plinski peči, ki sta sicer ostali kot rezerva, pa smo nadomestili z reverzibilno toplotno črpalko moči 69 kW. V hotelu so, za večjo energetsko učinkovitost objekta, izvedli še nekatere druge ukrepe, kot so izvedba toplotne fasade, menjava oken, izolacija zunanjih sten, nakup učinkovitejše razsvetljave … Z vsemi omenjenimi ukrepi, se bo poraba energije zmanjšala za kar 37,4 %. V nadaljevanju bomo na streho objekta namestili dodatno sončno elektrarno, kar pomeni, da bo njena končna moč okrog 80 kW. Sončni elektrarni bomo povezali v skupnostno samooskrbo in s tem pokrili vse potrebe po električni energiji.

 

Strošek električne energije in ogrevanja bo na mesečni bazi znašal samo 160 € (prej 910 €), kar v primerjavi s prejšnjim obdobjem predstavlja kar 32.978,73 € prihranka na letni ravni.

Projekt je bil zahteven tudi zato, ker je objekt imel zakupljen industrijski odjem, zaradi česar je bilo potrebno izmeriti porabnike, urediti vso dokumentacijo, preoblikovati priključke ter zmanjšati priključno moč na merilnem mestu.

Zaradi razpisa smo morali biti zelo fleksibilni, ker je bilo potrebno skrbeti za poročanje z enodnevnim rokom. Hotel Prebold z energetsko prenovo ni pridobil samo nižjih stroškov, temveč gostu sedaj lahko nudijo popolnoma drugačno izkušnjo, z maksimalnim udobjem.

toplotne-crpalke
Toplotna črpalka TermoPlus

3x 23 kW

soncne-elektrarne
Sončna elektrarna

2x po 36 kWp

Konvektorji

za ogrevanje in hlajenje.

»Odločili smo se za Termo Shop, ker smo lahko pri enem partnerju, celostno uredili več ukrepov. Bili so zelo profesionalni, prav tako pa imajo zelo hitro in fleksibilno podpora pri dokumentaciji ter projektih. Rešitve nam ne prinašajo samo prihrankov, temveč bodo pripomogle tudi k povečanju konkurenčnosti našega hotela. Dobra uporabniška izkušnja s Termo Shopom me je prepričala, da jih izberem tudi v bodoče. So celovit, energetski partner našega hotela. Prav tako smo z njimi sklenili tudi vzdrževalno pogodbo za sisteme ogrevanja in hlajenja.«

Janeta Mihelak, direktorica hotela

Naročite se na svetovanje izdelano po vaši meri!

Svetovanje je personalizirano in celostno, kar pomeni, da bomo našli najboljšo energetsko rešitev, prilagojeno za vas!