Projektantsko delo​

Damjan Deželak, univ.dipl.inž.el. pooblašečni projekant
Mitja Lovrenc, univ.dipl.inž.el.

PROFESIONALNE STORITVE Z DRONOM

Z visokotehnološkimi rešitvami in inovacijami na področju brezpilotnih zračnih vozil (dronov)
vam predstavljamo revolucionarne storitve, ki bodo popolnoma spremenile vaš pogled na
različna področja. Naši strokovnjaki so specializirani za uporabo zahtevnejših dronov na
raznovrstnih delovnih nalogah, prinašajoč vrsto prednosti pri zajemu in obdelovanju podatkov
o prostoru.

Vsak izkušen projektant se zaveda, da ključ do uspešnega projekta leži v kakovostnem
geodetskem načrtu. Naša storitev omogoča natančne in hitre geodetske posnetke ter kartiranje
terena. S pomočjo visoko ločljivih kamer in naprednih senzorjev zagotavljamo zanesljive
podatke za različne namene, vključno s gradbenimi projekti in načrtovanjem prostorskega
razvoja.
Ključne prednosti:
• Priprava visoko ločljivega 2D fotogrametričnega posnetka (natančnost do 2cm/piksel v
formatih *.jpg, *.tiff,).
• Rekonstrukcija 3D oblakov točk za izdelavo terena in objektov na katerih lahko merite
različne parametre, kot so: razdalje, površine, naklone in volumne. (v formatih *.b3dm,
*.osgb, *.ply, *.obj, *.s3mb, *.i3s).
• Priprava celovite projektantske podloge v državnem koordinatnem sistemu,
opremljeno s podatki kot so: kataster nepremičnin in stavb, ter izbirno gospodarsko
javno infrastrukturo (GJI) (v formatu *.dwg, *.dxf).
• Izdaja poročila o kakovosti posnetega stanja.

Smo strokovnjaki za nadzor infrastrukture, kot so strehe, dimniki, stolpi, mostovi in industrijski
objekti. Naši droni omogočajo varno in učinkovito pregledovanje težko dostopnih ali nevarnih
mest, kar pripomore k zmanjšanju tveganja in stroškov vzdrževanja.
Ključne prednosti:
• Droni omogočajo hitro in učinkovito pregledovanje velikih območij, kar prihrani čas in
zmanjša potrebo po ročnem delu.
• Z uporabo dronov se lahko izognemo potrebi po fizičnem vstopu na nevarna ali težko
dostopna območja, kar povečuje varnost za ljudi.
• Visokotehnološki senzorji na dronih zagotavljajo zanesljive podatke in visoko ločljivost,
kar omogoča boljšo analizo pregledanih objektov.
–Slikovni in video material—

Odkrijte novo dimenzijo fotografije in videografije s pomočjo naših najsodobnejših dronov. Z
našo visoko ločljivostjo in natančnostjo bodo vaše marketinške vsebine izstopale. Poudarite
vsak detajl vašega produkta ali lokacije z izjemnimi posnetki, ki poudarjajo vašo
profesionalnost.
–Slikovni in video material–

S pomočjo dronov opravljamo natančne meritve 3D terena, kar omogoča izračun volumnov
zemeljskih mas na različnih lokacijah. Naša inovativna rešitev združuje natančnost, učinkovitost
in trajnost, da zagotovi celovit vpogled v spreminjajočo se topografijo in ravnanje z različnimi
materiali.
Ključne prednosti:
• Podrobna analiza površja omogoča učinkovito načrtovanje izkopov, prevozov in
odlaganja materiala.
• Naši droni omogočajo redno in natančno spremljanje različnih deponij odpadkov. S
pomočjo visokoločljivih kamer in naprednih senzorjev pridobivamo realen časovni
vpogled v stanje deponij.

Vstopite v dobo napredne analize z našimi droni, ki niso le tehnološko dovršeni, ampak tudi
orodje za učinkovito upravljanje zemljišč, projektov in infrastrukture. Stopite v stik z nami in
skupaj bomo oblikovali rešitev, prilagojeno vašim specifičnim potrebam.