Z najemom toplotne črpalke do stroškovno učinkovite investicije za podjetja

Podjetje Termo Shop je prvo in edino podjetje v Sloveniji, ki je evropski trend najema toplotne črpalke omogočilo tudi slovenskim podjetjem.

“Vse več podjetij se je obračalo na nas z željo, da bi svoj stari ogrevalni sistem zamenjali z novim, energetsko varčnejšim ter bolj ekološkim. Vendar pa je, ne glede na ogromne prihranke pri ogrevanju, ki bi jih ustvarili s toplotno črpalko, včasih strošek začetne investicije za marsikoga prevelik. Tudi sam se kot direktor podjetja zavedam, kako zelo je za podjetje pomembna likvidnost. V tujini sem se prvič srečal z idejo najema toplotne črpalke in se navdušil nad vsemi koristmi, ki jih zagotavlja. Vesel sem, da lahko v našem podjetju tudi slovenskim podjetjem in podjetnikom z najemom toplotne črpalke, omogočimo stroškovno učinkovito investicijo v ogrevanje. Z najemom toplotne črpalke se podjetje namreč izogne začetni investiciji in tako ohranja svojo likvidnost, mesečna najemnina toplotne črpalke pa se beleži kot strošek, pri čemer se dolgoročne obveznosti podjetja v bilanci ne prikazujejo.”

Jure Šacer, direktor podjetja Termo Shop

 

Za koga je primeren najem toplotne črpalke?

Najem toplotne črpalke za daljše časovno obdobje – 3 ali 5 let, v podjetju Termo Shop priporočajo vsem tistim podjetjem in podjetnikom, ki bi želeli uporabljati toplotno črpalko, a je pri tem ne bi kupili. Podjetje si z najemom toplotne črpalke pridobi pravico do uporabe toplotne črpalke, ne pa tudi pravice do lastništva nad toplotno črpalko do poteka najema. Ko pa se pogodbeno razmerje najema izteče, ima podjetje možnost toplotno črpalko odkupiti za simboličen 1 EUR. Najemnik dobi za najem toplotne črpalke garancijo, ki velja za celotno obdobje najema, kar pomeni, da dodatni stroški vzdrževanja in morebitnih popravil odpadejo.*

Najem toplotne črpalke je zato primeren tako za podjetja kot tudi za podjetnike, saj omogoča zunajbilančno financiranje (dolgoročne obveznosti se ne izkazujejo) in uporabo predmeta najema za dogovorjeno obdobje. V bilancah se prikazuje le strošek najema, ki predstavlja odhodek iz poslovanja. Prav tako podjetju ni potrebno urejati konstrukcije financiranja in iskati dodatnih finančnih virov pri bankah. Z najemom pa ima podjetje likvidnostno predvidljivo in vzdržno situacijo, saj lahko z ročnostjo najema vplivamo na višino odliva.

V izkazu uspeha podjetje oz. podjetnik kot najemojemalec najemnino in druge stroške, povezane z najemom, izkazuje v postavki stroškov blaga, materiala in storitev tekočega obračunskega obdobja.

 

Katere so koristi najema toplotne črpalke za podjetja oz. podjetnike?

  • Podjetjem in podjetnikom omogoča uporabo toplotne črpalke za dogovorjeno obdobje.
  • Po preteku pogodbenega najemnega razmerja lahko podjetje toplotno črpalko odkupi za samo 1 EUR.
  • Anuitete so enake celotno obdobje najema. Na najemnika ne prenašamo morebitnega dviga obrestnih mer ali drugih stroškov.
  • Priložnost za uporabo najsodobnejše tehnologije, s čimer se najemniku zmanjšajo stroški in izboljšuje konkurenčna prednost na trgu.
  • Prihranek likvidnih sredstev, saj se pri najemu toplotne črpalke plačuje le najemnina, zaradi česar ima najemnik na voljo prosta sredstva za druge naložbe.
  • Z najemom toplotne črpalke (predmet najema) podjetje ne obremenjuje svoje bilance in ne obračunava amortizacije.

 

ALI STE VEDELI?

  • Najemnina je strošek, ki obremeni razliko v ceni (dobiček), ampak zato ni knjižene amortizacije in ta ne obremeni rezultata
  • Pri najemu toplotne črpalke podjetje predmeta najema v bilanci stanja ne izkazuje med osnovnimi sredstvi, saj je knjižen kot osnovno sredstvo pri najemojemalcu.
  • Najemojemalec, ki je registriran davčni zavezanec, lahko uveljavlja vračilo plačanega DDV, če za predmet najema velja odbitna postavka za davek.

 

Za več informacij o najemu toplotne črpalke izpolnite sledeči obrazec ali pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 88 33.

*v primeru najema PRO.

 

Članek Finance

Prednosti najema toplotne črpalke za podjetja

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Oddajte povpraševanje in začnimo energetsko prenovo

Svetovanje je personalizirano in celostno, kar pomeni, da bomo našli najboljšo energetsko rešitev, prilagojeno za vas!