Na voljo subvencije za podjetja!

V petek, 5. oktobra 2018, je Slovenski okoljski javni sklad Eko Sklad objavil težko pričakovan javni poziv za finančne spodbude podjetjem za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Namen poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

V podjetju Termo Shop imamo s pridobivanjem subvencij Eko sklada bogate izkušnje, saj smo v zadnjih letih pri tem uspešno pomagali že več kot 8.000 končnim potrošnikom. Na poti k energetski neodvisnosti lahko pomagamo tudi vam.

Spodbude je mogoče dobiti v obliki nepovratnih sredstev ali posojila s subvencionirano obrestno mero, dodeljene pa bodo po pravilu » de minimis pomoči«. »De minimis pomoč« je pomoč, ki zaradi svoje višine ne izkrivlja ali ogroža konkurence, prav tako ne predstavlja državne pomoči.

Na voljo je devet milijonov evrov.

Na javnem pozivu lahko sodelujete gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge. Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 %.

Spodbude so na voljo za enega ali več ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude:

 • toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu,
 • toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom,
 • toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh,
 • zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni,
 • vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja,
 • vgradnja sprejemnikov sončne energije,
 • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah,
 • vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave,
 • optimizacija sistema ogrevanja,
 • naprava za samooskrbo z električno energijo,
 • gradnja skoraj nič-energijske stavbe,
 • izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
 • vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
 • uvedba sistema upravljanja z energijo,
 • ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu,
 • naprava za soproizvodnjo električne energije in toplote.

Podrobnejše informacije v povezavi s pozivom najdete TUKAJ.

V podjetju Termo Shop na pot do 100 % uporabe obnovljivih virov energije stopili pred desetimi leti

V podjetju Termo Shop smo se leta 2008 preselili v nove poslovne prostore in v tem času na področju učinkovitosti in trajnostno obnovljivih virov naredili velik napredek. Za lažjo predstavo – v letu 2007 smo porabili skoraj 61.000 kWh električne energije in približno 3.000 l kurilnega olja za ogrevanje. Prav zaradi tega smo v začetku leta 2008, s selitvijo v nove prostore, sprejeli odločitev, da želimo do leta 2018 v podjetju uporabljati izključno obnovljive vire energije.

Ponosno lahko povemo, da nam je cilje uspelo izpolniti in da je v tem trenutku električna energija edini vir energije v našem podjetju. Poleg večjega udobja in dejstva, da smo energetsko popolnoma neodvisni, v prid takšni odločitvi govorijo tudi prihranki – v primerjavi s preteklim obdobjem, letno prihranimo približno 11.500 €. Proizvedeno električno energijo uporabljamo tako za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje kot tudi proizvodnjo.

Kaj smo naredili?

 • Za ogrevanje in hlajenje smo namestili toplotno črpalko tipa zemlja-voda.
 • Namestili smo prezračevalno napravo z vračanjem toplote izrabljenega zraka (rekuperator) z več kot 75 % učinkovitostjo.
 • Dodatno smo izolirali fasado stavbe in streho.
 • Prenovili smo vsa okna in vrata v objektu.
 • Zamenjali smo vse električne motorje z bolj učinkovitimi.
 • Vsa svetila v naši poslovni stavbi smo zamenjali z LED-lučmi.

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na info@termoshop.si ali na brezplačni telefonski številki 080 88 33.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Oddajte povpraševanje in začnimo energetsko prenovo

Svetovanje je personalizirano in celostno, kar pomeni, da bomo našli najboljšo energetsko rešitev, prilagojeno za vas!