KMETJE, POZOR – do energetske neodvisnosti s subvencijo do 50 %!

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020 v višini 20 milijonov evrov.

Upravičenci (nosilec kmetije, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, samostojni podjetnik, zadruga, zavod, gospodarska družba) lahko vlogo v elektronski sistem vložite od 17. avgusta do vključno 26. oktobra 2020 do 24. ure.

 

Predmet podpore so naslednje vrste naložb za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov:

  • ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov,
  • ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja,
  • ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda,
  • ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe predelave ali trženja kmetijskih proizvodov za lastno porabo, razen za pridobivanje električne energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina,
  • nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, nakup energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcijo objektov, ki prispeva k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,
  • nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.

Za ukrepe, označene z odebeljeno pisavo, poskrbimo pri nas!

 

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 30 % upravičenih stroškov in se ob izpolnitvi določenih pogojev, lahko poveča do 50 % upravičenih stroškov. Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 evrov na vlogo.

Za kmetovalce so na voljo tudi ostali razpisi – Eko sklad; ukrep 6.2.

Kontaktirajte nas in preverite, kateri je za vas najboljši. Naši strokovnjaki bodo z vami od začetka do konca in vam bodo pomagali pri pripravi vse potrebne dokumentacije.

 

Ostale podrobnosti o razpisu

 

Do samooskrbe smo pomagali že številnim slovenskim kmetijam!

Danes kmetovanje že v osnovi povezujemo s samooskrbo in trajnostjo (predvsem na področju pridelave hrane), po drugi strani pa tudi s trdim delom, ki ne pozna delovnega časa. Delo, ki lahko traja dolgo v noč, prinaša veliko fizičnega napora, veliko odgovornosti … Vendar pa ni potrebno, da je tako na vseh področjih. Z znanjem, izkušnjami in visoko tehnologijo, ki jo imamo v podjetju Termo Shop d.o.o., smo že številnim kmetom razbremenili vsaj en pomemben del. Če lahko oni skrbijo, da nismo lačni in da jemo zdravo ter preverjeno hrano, potem lahko tudi mi poskrbimo za njihovo udobje, ko beseda nanese na ogrevanje. Čas je, da si vzajemno pomagamo.

 

Preverite, kako smo pri znižanju stroškov pomagali kmetiji Aksentijevič iz Laporja!

PROJEKT AKSENTIJEVIČI

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Oddajte povpraševanje in začnimo energetsko prenovo

Svetovanje je personalizirano in celostno, kar pomeni, da bomo našli najboljšo energetsko rešitev, prilagojeno za vas!