Do subvencije Eko sklada sedaj še preprosteje

Do subvencije Eko sklada sedaj še preprosteje

V kolikor razmišljate o ogrevalnem sistemu, ki je okolju prijaznejši, potem ste se zagotovo že srečali z Eko skladom, ki potrošnikom dodeljuje ugodne kredite in subvencije za različne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

Z Eko sklada so sporočili, da je 7. junija 2019 v veljavo stopil nov javni poziv 74SUB-OB19, ki predvideva nekoliko drugačen postopek pridobitve nepovratnih finančnih sredstev. Vse vloge za nepovratna finančna sredstva za toplotne črpalke, ki so bile oddane po 7. juniju 2019, bodo obravnavane po novem javnem pozivu. Vsi, ki ste vloge oddali po tem datumu na starih obrazcih, lahko pričakujete poziv k dopolnitvi oziroma izpolnitvi nove vloge. Stare vloge ne bodo avtomatsko zavržene.

Nov način oddaje vlog bo v primerjavi s prejšnjim precej poenostavljen. Vloga za pridobitev subvencije se bo sedaj namreč oddala samo enkrat, in sicer po zaključku del, skupaj z zaključno dokumentacijo in ne prej, kot je bilo do sedaj. To pomeni, da mora biti naložba izvedena pred oddajo vloge. Po tem bo stranki vročena le odločba in takoj za tem izplačilo, ki se izvede v cca 60 dneh. Pogodba o izplačilu nepovratnih sredstev se tako ukinja, prav tako gradbeno dovoljenje ni več obvezna priloga, je pa priporočljiva.

 

Kaj to pomeni za stranko?

Po novem javnem pozivu stranki v vlogi ni potrebno dokazovati gradbenega dovoljenja, prav tako priloge dodatnih soglasij lastnikov niso potrebne. Da ima stranka te stvari urejene namreč dokazuje oziroma jamči z Izjavo o legalnosti in namembnosti stavbe, ki jo izpolni. S tem se zavezuje, da v tej izjavi odgovarja kazensko in materialno. Seveda pa bo Eko sklad lahko izvajal naključne preglede teh izjav ter posledično strank, kjer bodo v primeru, da stranka ne bo imela pri sebi doma gradbenega dovoljenja ali ga ne bo mogla pridobiti, subvencijo odvzeli.

 

V veljavo stopil še en poziv, kjer bodo do subvencij upravičene tudi pravne osebe

Pomembna novost, ki jo prinaša nov javni poziv 71SUB-SO019 v naložbe v naprave za samooskrbo je ta, da so po novem do subvencij upravičene tudi pravne osebe (s. p. – ji). Tisti, ki so po EZ deklarirani kot MPO, imajo omejitev priključne moči 41 kW. Postopek zanje je identičen kot postopek za fizične osebe.

Za sončne elektrarne bo vlogo še vedno potrebno oddati pred začetkom del, so pa subvencije tukaj lahko višje, prav tako je odpravljena zgornja omejitev 11 kW.

 

Na voljo novih 3.000.000 € za sončne elektrarne

V okviru javnega poziva 71SUB-SO019 je Eko sklad objavil tudi dodatna nepovratna finančna sredstva za nove naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije.

 

Spodbuda je omejena na 80 % vsote priključnih moči odjemnega mesta (180 € za 1 kVA).

 

Nov postopek pridobitve subvencije za toplotno črpalko

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Oddajte povpraševanje in začnimo energetsko prenovo

Svetovanje je personalizirano in celostno, kar pomeni, da bomo našli najboljšo energetsko rešitev, prilagojeno za vas!