Subvencije za sončne elektrarne brez net meteringa

Borzen je v Uradnem listu Republike Slovenije št. 47/2024 objavil nov javni poziv JP SO-02 za nepovratne finančne spodbude za nakup in vgradnjo sončnih elektrarn za individualno in skupnostno samooskrbo ter prigrajenih baterijskih hranilnikov električne energije.

Za že izvedene naložbe vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo, ki jo proizvajajo z izrabo sončne energije, je 5 mio EUR namenjenih za skupnostne elektrarne, preostalih 25 mio EUR pa za individualne elektrarne.

Spodbuda bo dodeljena za naložbe, izvedene od vključno 1. 1. 2024 dalje. Naprave morajo ob oddaji vloge že obratovati.

Vlogo najdete TUKAJ, kjer se prijavite v Borzenovo spletno aplikacijo in oddate vlogo skupaj z izjavami in dokazili. Cel razpis si lahko ogledate tukaj. Našo aktualno akcijo in subvencije na voljo za sončne elektrarne z shemo neto meritev, pa si oglejte tukaj.

Višina nepovratne finančne spodbude

Višina nepovratne finančne spodbude znaša

  • 675,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 40 % upravičenih stroškov naložbe;
  • 250,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe;
  • 725,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za skupnostno samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 45 % upravičenih stroškov naložbe;
  • 300,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za skupnostno samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 30 % upravičenih stroškov naložbe;
  • za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

Izračun priključne moči odjema glede na varovalke

Spodaj preverite, koliko bi znašala vaša finančna spodbuda oz. prejem nepovratnih sredstev – glede na velikosti vaše elektrarne (vendar ne več kot 80% priključne moči odjema) in varovalk.

8,8 kW je 80 % priključne moči odjema. Glede na velikost varovalk, priporočamo moč elektrarne 8,8 kW skupaj z 6,2 kW hranilnikom el. energije*.

Višina subvencije 13,6 kW x 675 EUR** = 9.180€ ***

*hranilnik mora imeti kapacitete vsaj 70% sončne elektrarne.

Primer izračuna:
Naprava za samooskrbo z električno energijo moči 8,8 kW mora imeti prigrajen baterijski hranilnik električne energije s kapaciteto najmanj 6,2 kWh, ker je 0,7 h x 8,8 kW = 6,16 kWh.

**675 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 40 % upravičenih stroškov naložbe;

***ta znesek ni končni, ampak zgolj informativne narave, potrebno je upoštevati tudi upravičene stroške naložbe.

Več v razpisnih pogojih na Borzenovi spletni strani, lahko pa se obrnete tudi na nas in nam pišete na mail: podpora@termoshop.si.

Oddajte povpraševanje in začnimo energetsko prenovo

Svetovanje je personalizirano in celostno, kar pomeni, da bomo našli najboljšo energetsko rešitev, prilagojeno za vas!