Sončna elektrarna: Kaj se zgodi s presežkom proizvedene električne energije?

Samooskrbna sončna elektrarna lahko v enem koledarskem letu proizvede več ali manj električne energije, kot je porabi gospodinjstvo. Razlika, ki se odraža v presežku ali manku energije je odvisna od več dejavnikov, in sicer od primerne namestitve sončne elektrarne (števila in pozicije modulov), števila sončnih dni in od dejanskih potreb posameznega gospodinjstva po električni energiji.

Dejanske potrebe gospodinjstev se med seboj razlikujejo glede to, koliko naprav v hiši je vezano na porabo električne energije. Namreč, sončna elektrarna poskrbi za lastno proizvodnjo električne energije za vse naprave, ki za svoje delovanje potrebujejo elektriko, vključujoč toplotno črpalko. To pomeni, da lahko energijo za ogrevanje proizvedete kar na strehi lastne hiše. Ogrevanje s toplotno črpalko je zaradi visokega izkoristka in nižjih stroškov trenutno prva izbira za ogrevanje v Sloveniji. V kombinaciji s sončno elektrarno pa je zmagovalna kombinacija, s katero lahko postane vaš dom energetsko samooskrben in neodvisen.

 

Poskrbite za pravilno dimenzioniranost sončne elektrarne

Pred vgradnjo sončne elektrarne je dobro vedeti, kako močno sončno elektrarno potrebujete za vaš dom. Odgovor je odvisen od številnih dejavnikov, zato ta izračun prepustite strokovnjakom. Ponudniki energetskih rešitev bodo, glede na velikost doma, predvideno porabo električne energije, lokacije in orientacije objekta, naklona strehe in drugih dejavnikov, določili ustrezno moč vaše sončne elektrarne. Zakaj je to pomembno?

Pravilno dimenzionirana sončna elektrarna bo, glede na velikost in potrebe vašega doma, proizvedla optimalno količino energije, ki jo potrebujete. Predimenzionirana sončna elektrarna bo ustvarjala višek energije, ki ga ne boste nujno dobili povrnjenega. Preskromna pa ne po pokrivala potreb za sprotno porabo, kar pomeni, da bo razliko potrebno doplačati.

Sončne elektrarne so modularne, kar pomeni, da jo lahko kadarkoli preprosto nadgradimo in povečamo njeno zmogljivost. V primeru povečane porabe električne energije, ki lahko nastane zaradi vgradnje polnilnice za električni avtomobil ali vgradnje toplotne črpalke, se dodajo sončni moduli in tako povečajo njeno zmogljivost.

 

Dejavniki, ki privedejo do nihanj električne energije

Manki in viški električne energije, ki jih proizvede sončna elektrarna, niso odvisni zgolj od pravilne in optimalne postavitve sončnih modulov. So posledica nihanj v proizvodnji sončne energije, ki jih povzročajo različni dejavniki. O presežkih govorimo takrat, ko sončna elektrarna proizvaja več električne energije, kot je lahko trenutno porabi ali odda v omrežje. Razlogi za to so lahko visoko sončno sevanje, nadpovprečno število sončnih dni, nizke temperature, dobro vzdrževanje … Ravno nasprotno, pride do mankov takrat, ko se proizvodnja električne energije zmanjša, ker je sončno sevanje manjše, je več oblačnega vremena, zaradi slabe postavitve sončnih modulov, dejavnikov senčenja in podobno.

 

Ministrstvo: Potreben je dogovor med odjemalcem in dobaviteljem 

Samooskrba z električno energijo je v Sloveniji regulirana z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Po tej uredbi sta se dobavitelj (energetsko podjetje) in odjemalec (vi) dolžna dogovoriti o kompenzaciji električne energije s tako imenovano pogodbo o samooskrbi. V pogodbi se dogovorita “o kompenzaciji oddane električne energije (v kWh) s prevzeto električno energijo (v kWh) v obračunskem obdobju ter o predaji presežka električne energije dobavitelju, kadar je v obračunskem obdobju količina oddane električne energije večja od količine prevzete električne energije”[1]. Za obračunsko obdobje se šteje koledarsko leto oziroma obdobje od priključitve na merilno omrežje do konca koledarskega leta, ali obdobje od začetka koledarskega leta do izključitve iz merilnega mesta.

Odjemalec s samooskrbno sončno elektrarno in elektro distributer se dogovorita, po kakšni ceni bo odjemalec plačeval iz omrežja prejeto elektriko in po kakšni ceni jo bo dobavitelju prodal (ali prejel neko nadomestilo).

Razlika v omrežje oddane električne energije in iz omrežja prevzete energije se pri nas trenutno obračunava po sistemu net metering, ki pa bo v veljavi le še do konca leta 2023. Veljal bo za obstoječe sončne elektrarne in za tiste, za katere bodo lastniki podali vlogo za izdajo soglasja za priključitev do vključno 31. 12. 2023. Pravočasno poskrbite za energetsko neodvisnost in se pozanimajte o možnostih nakupa sončne elektrarne.

 

Elektro podjetja: samooskrba ni namenjena prodaji viškov

Večina dobaviteljev v Sloveniji ne odkupuje oziroma ne plača presežka električne energije, ki jo je proizvedla samooskrbna sončna elektrarna. Presežena količina elektrike, ki se odmeri ob koncu obračunskega obdobja, se neodplačana prenese v last elektro podjetja.

Energija plus je eden izmed redkih dobaviteljev električne energije, ki razliko prevzete elektrike odkupi. Višek v omrežje oddane energije so, v letu 2022, obračunali po ceni 0,043 € za 1 kWh, brez DDV. Manko električne energije, ki ga je vaše gospodinjstvo prevzelo iz omrežja, bi pri istem dobavitelju plačali 0,098 € za 1 kWh, brez DDV.

Nekatera elektro podjetja v zameno za presežke energije ponudijo določene bonitete v obliki vrednostnih bonov ali bonusov za spletno trgovino. Pri svojem dobavitelju energije se pozanimajte o pogojih električne energije v primeru samooskrbe.

 

Hranilnik električne energije: učinkovita rešitev za uravnavanje mankov in viškov energije

Hranilnik električne energije ali baterijski hranilnik, se uporablja v kombinaciji s sončno elektrarno. Kot pove že ime samo, shranjuje električno energijo za kasnejšo uporabo. To pomeni, da pomaga uravnavati proizvodnjo in porabo električne energije. Omogoča shranjevanje odvečne energije, ki jo proizvede sončna elektrarna, in jo porabi v deficitarnih obdobjih –  ko sonce ne sije ali ko je potreba po električni energiji višja. Dodatna prednost hranilnika je ta, da uporabniku omogoča uporabo električne energije neodvisno od delovanja distribucijskega omrežja – tudi v primeru okvar, popravil ali izpadov elektrike.

 

S pravilno dimenzionirano sončno elektrarno se boste izognili presežku ali manku električne energije. V kombinaciji s toplotno črpalko in hranilnikom, pa lahko vaš dom postane popolnoma energetsko samozadosten. Glavna prednost kombinacije je neodvisnost od cen električne energije, pogodb, omrežnine, uredb in nenazadnje od okvar in izpadov na električnem omrežju. Preverite možnosti energetskih rešitev, ki vam jih ponujajo energetski partnerji in prosite za pomoč pri izbiri najboljših za vaš dom.

[1] Uradni list RD, št. 17/2019

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Oddajte povpraševanje in začnimo energetsko prenovo

Svetovanje je personalizirano in celostno, kar pomeni, da bomo našli najboljšo energetsko rešitev, prilagojeno za vas!