S projektom PRO4HEAT v razvoj novih rešitev za zmanjšanje ogljičnega odtisa industrije klimatizacije, gretja in hlajenja!

Financira Evropska UNIJA – NextGeneration EU

Prednostno področje SPS: globalno segrevanje (sektor KGH)

Vrednost projekta: 2.083.573,40 EUR

Sofinanciranje (EU in SLO udeležba): 999.624,95 EUR

Vodilni partner: Hidria d.o.o.

Obdobje izvajanja: triletni projekt (2024-2027)

Partnerji: Podjetje Hidria skupaj s konzorcijskimi partnerji IMAS, TERMO SHOP in MENARD RA

 

Podjetje Hidria skupaj s konzorcijskimi partnerji IMAS, TERMO SHOP in MENARD RA začenja nov razvojni projekt PRO4HEAT, s katerim naslavljamo problematiko področja globalnega segrevanja, točneje vpliv antropogenih plinov v industriji klimatizacije, gretja in hlajenja (KGH), ki v atmosferi ustvarjajo t.i. učinek tople grede ter tako prispevajo k globalnem segrevanju zemlje. Ob široki širitvi uporabe, predvsem toplotnih črpalk, je v zadnjem desetletju ta problematika v razvitem svetu postala vedno bolj pereča. Toplotne črpalke namreč za odvajanje energije iz okolja oz. vira uporabljajo hladilni krogotok, ki ga dosežejo preko polnilnega hladilnega sredstva. Plini, med katere štejemo številne antropogene pline kot so fluorirani ogljikovodiki, so se v zadnjih desetletjih široko uporabljali kot hladilna sredstva v industriji KGH in s tem tudi v toplotnih črpalkah. Vedno širša uporaba teh naprav za funkcijo ogrevanja ter hlajenja, od stanovanjskih hiš do trgovskih nepremičnin ter industrijskih hal, je posledično zahtevala tudi spremembe evropskih uredb na področju z namenom zmanjšanja škodljivih vplivov na okolje.

Namen operacije:

Glede na zadnje uredbe Evropske unije bodo morali tako proizvajalci toplotnih črpalk ter proizvajalci ključnih komponent le-teh, prihodnje rešitve v sektorju KGH zasnovati izključno na osnovi uporabe neškodljivih hladilnih sredstev kot so propan, propilen ter izobutan, med katerimi se kot najbolj široka alternativa kaže propan. Žal pa se morajo proizvajalci ter dobavitelji ob zasnovi okoljsko sprejemljivejših rešitev ob tem soočiti z velikim izzivom, in sicer kako nasloviti negativne lastnosti teh alternativnih naravnih sredstev hlajenja kot so gorljivost, eksplozivnost ter strupenost.

Konzorcij projekta PRO4HEAT problematiko naslavlja z razvojem inovativnih toplotnih črpalk, ki bodo ustrezno zasnovane za uporabo novega naravnega hladilnega sredstva propan. S tem predstavlja odgovor slovenske industrije KGH na nove evropske smernice, ki bodo slovenskim proizvajalcem ter dobaviteljem komponent KGH omogočale še naprej ohranjati visoko mesto med evropskimi dobavitelji toplotnih črpalk ter visokotehnoloških rešitev za ta, vedno bolj hitrorastoči segment KGH.

Cilj projekta:

Partnerji projekta PRO4HEAT bodo razvili dva, nova modela toplotnih črpalk – ogrevalno ter sanitarno toplotno črpalko, ki bosta temeljili na inovativni novi izvedbi centrifugalnega ventilatorja, ki bo omogočala uporabo naravnih gorljivih hladiv, kot je propan R290, v novo izvedenih izvedenkah ogrevalnih naprav tipa zrak-voda. Partnerji konzorcija bodo obenem razvili ter za industrijo KGH tudi validirali, povsem nov način proizvodnje ključne komponente t.j. centrifugalnega kolesa ventilatorja. Izdelek se bo proizvajal (brizgal) z uporabo inovativne zasnove modularnega orodja za tlačno brizganje polimerov, kar bo zagotavljalo nizko šumnost, energetsko učinkovitost ter cenovno konkurenčnost ventilatorjev različnih premerov.
Projekt PRO4HEAT je triletni projekt, v skupni vrednosti 2.083.573,40 EUR, višina subvencije pa je 999.624,95 EUR. Kot strateško pomemben projekt za slovensko industrijo, ga financirata tudi Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter Evropska unija, iz naslova svežnja ukrepov Evropske unije za oživitev gospodarstva za podporo državam članicam EU, da si opomorejo od pandemije COVID-19 – NextGeneration EU.

 

prototip STČ ERA
prototip STČ ERA

 

Povezave:

www.eu-skladi.si

www.mgrt.gov.si

 

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Oddajte povpraševanje in začnimo energetsko prenovo

Svetovanje je personalizirano in celostno, kar pomeni, da bomo našli najboljšo energetsko rešitev, prilagojeno za vas!