ODPRT NOV POZIV ZA NEPOVRATNA SREDSTVA ZA TOPLOTNE ČRPALKE (EKO SKLAD)

[NOV JAVNI POZIV ZA OBČANE]

Spoštovani, z veseljem vas obveščamo, da je Eko sklad ponovno odprl javni poziv, in sicer v petek, 20.5., je bil objavljen.

Do spodbud so upravičene naložbe, izvedene od 1. 3. 2022 do 6 mesecev po objavi zaključka tega poziva. Vloge bo možno od predvidoma naslednjega tedna, oddajati tudi elektronsko.  Vlogo in seznam primernih toplotnih črpalk (kjer so tudi vse naše), najdete tu: https://ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-99sub-ob22-nepovratne-finanne-spodbude-obanom-za-nove-nalobe-rabe-obnovljivih-virov-energije-in-veje-energijske-uinkovitosti-stavb

Ukrepi, za katere se prizna spodbuda po tem javnem pozivu, so:

A- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,

B- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

C- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

D- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe,

E- vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi,

F- toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe,

G- toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju v starejši stavbi,

H- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi,

I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi.

 

(Vir: https://ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-99sub-ob22-nepovratne-finanne-spodbude-obanom-za-nove-nalobe-rabe-obnovljivih-virov-energije-in-veje-energijske-uinkovitosti-stavb)     

Oddajte povpraševanje in začnimo energetsko prenovo

Svetovanje je personalizirano in celostno, kar pomeni, da bomo našli najboljšo energetsko rešitev, prilagojeno za vas!