Na vidiku je preoblikovanje energetike!

Evropska komisija je letos julija sprejela dve strategiji (povezovanje energetskega sistema in vodik za podnebno nevtralnost), s katerima bo preoblikovala energetski sistem znotraj EU. Cilji, h katerim bodo stremeli so: razogljičenje evropskega gospodarstva do leta 2050, večje povezovanje med nosilci energije, infrastrukture in porabniki ter posledično krepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva.

Evropski energetski sektor je odgovoren za približno 75 % vseh izpustov toplogrednih vplivov, zato je preoblikovanje, za dosego ciljev, nujno!

 

Prehod na zeleno energijo

Na novo zastavljena strategija za povezovanje energetskega sistema, ki temelji na krožnem energetskem sistemu, večji elektrifikaciji sektorjev končne uporabe in spodbujanju uporabe čistih goriv v sektorju z oteženo elektrifikacijo, bo pripomogla k prehodu na zeleno energijo. Samo na takšen način bo Evropa lahko ohranila vodilni položaj na področju čiste tehnologije.

 

Z vodikom do razogljičenja

V Evropski komisiji so prepričani, da lahko z vodikom podprejo razogljičenje industrije, prevoza, proizvodnje električne energije in stavb, zato bodo spodbujali njegovo proizvodnjo in uporabo. Za njegov transport bodo začeli graditi potrebno infrastrukturo, načrtovali bodo vodikove polnilnice itd.

Pri strategiji je posebej potrebno izpostaviti energetsko učinkovitost, saj bo v celotnem energetskem sistemu veljajo načelo Energy Efficiency First. Za proizvodnjo bioenergije bodo spodbujali uporabo bioloških in komunalnih odpadkov, v stavbah in lokalnih skupnostih pa pospeševali uporabo odvečne toplote iz industrije in drugih virov. Veliko težo pripisujejo tudi elektrifikaciji. Delež elektrike v končni rabi energije je danes 23 %, do leta 2050 pa se predvideva, da bo 50 %. Delež elektrike pri ogrevanju in hlajenju bi lahko tako znašal 50-70 %. Pri tem bodo pomembno vlogo odigrale toplotne črpalke, katerih trg je že nekaj let nekaj let zapored v rasti. Pri elektrifikaciji ne smemo pozabiti niti na cestni promet. Na tem področju bi naj s pomočjo električnih avtov, ki bodo odigrali ključno vlogo, do leta 2050 emisije toplogrednih vplivov zmanjšali za kar 90 %. Tudi zanimivost – v Sloveniji smo konec leta 2019 imeli registriranih 3.310 električnih vozil, predvideva pa se, da bomo do leta 2030 takšnih vozil imeli približno 20 %, kar pomeni, da bi bilo vsako drugo registrirano vozilo, električno ali pa priključni hibrid.

 

Preoblikovanje energetskega sistema tudi v Sloveniji

Koreniti preobrazbi je izpostavljen tudi slovenski elektroenergetski sistem. Cilj je zagotoviti učinkovitejši dostop in uporabo omrežja in boljše izpolnjevanje potreb uporabnikov oziroma povečanje učinkovitosti omrežij, seveda ob upoštevanju regulativnih načel in ostalih vidikov. Preobrazba vključuje tudi prenovo metodologije obračunavanja, vključno z novim tarifnim sistemom. Namreč, pričakuje se, da bosta elektrifikacija prometa in ogrevanje povzročila večje povpraševanje, kar bo predstavljalo velik izziv slovenskim elektroenergetskim omrežjem, saj so njegove zmogljivosti omejene. Zato je s temi spremembami potrebno upravljati učinkovito, saj se bo samo tako lahko preprečil padec kakovosti in zamude pri vključevanju novih odjemalcev.

Da bomo lahko ustvarili enoten in dobro delujoč energetski trg, in da bomo energetsko učinkovitost postavili na prvo mesto, nas čaka še kar nekaj dela. Z dobro zastavljeno strategijo, jasno vizijo in sodelovanjem vseh odgovornih, pa nam to lahko uspe.

 

Vir: Finance in Evropska komisija

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Oddajte povpraševanje in začnimo energetsko prenovo

Svetovanje je personalizirano in celostno, kar pomeni, da bomo našli najboljšo energetsko rešitev, prilagojeno za vas!