Nove spodbude Eko sklada

V petek, 13. 10. 2017, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil nove pozive s spodbudami za naložbe v stavbah. Med novostmi za občane so znatno višja nepovratna sredstva za zamenjavo starih kurilnih naprav s toplotno črpalko za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe.

Toplotne črpalke predstavljajo alternativni vir ogrevanja, ki izkoriščajo toploto iz okolice in jo pretvarjajo v energijo za ogrevanje našega doma in segrevanje vode, s čimer nudijo varčnejši in okolju prijaznejši način bivanja. Za delovanje uporabljajo obnovljive vire energije, kot so zrak, zemlja in voda.

Pri načrtovanju naložb v obnovljive vire energije in za večjo energetsko učinkovitost so za občane zelo dobrodošle spodbude Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada. Možne so v obliki nepovratnih finančnih spodbud (subvencij) ali ugodnega kreditiranja naložb, lahko tudi obojega hkrati. V vseh pozivih velja, da je treba vlogo vložiti pred pričetkom del oz. vgradnje opreme.

V petek, 13. 10. 2017, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil nove pozive s spodbudami za naložbe v stavbah. Med novostmi za občane so znatno višja nepovratna sredstva za zamenjavo starih kurilnih naprav s toplotno črpalko za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe:

 

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;

1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,

pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če toplotna črpalka ne bo zamenjala stare kurilne naprave, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije.

 

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

4.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;

2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,

pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

 

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

5.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;

3.200 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,

pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

 

Razpisana so tudi nepovratna sredstva za vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi

 

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

2.000 EUR za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema v posamezni stanovanjski enoti;

300 EUR na vgrajeno stanovanjsko enoto s sistemom za rekuperacijo toplote za lokalno prezračevanje.

 

Občani, ki so za navedene ukrepe vlogo oddali na prejšnji javni poziv in z izvedbo naložbe še niso začeli, lahko od te vloge odstopijo in vložijo vlogo na novem pozivu. Naložba pred oddajo nove vloge ne sme biti izvedena.

Pred prijavo na razpis in pred zamenjavo naprave, je nujno potrebno narediti analizo stanja in preveriti, kakšne so dejanske toplotne potrebe. Ta del je nujno potrebno prepustiti strokovnjakom, ki bodo novo kurilno napravo skrbno in pravilno dimenzionirali in vam podali najboljšo možno rešitev. Kadarkoli lahko kontaktirate tudi naše strokovnjake na info@termoshop.si ali 080 88 33, ki vam bodo z veseljem prisluhnili in pomagali. S takšnim pregledom boste namreč dobili dejanski vpogled v to, kakšno je stanje, kakšni bodo stroški in kar je najpomembnejše, kakšni bodo prihranki.

 

POŠLJI POVPRAŠEVANJE

 

Ostale podrobnosti o pozivu najdete TUKAJ. (link od spletne strani)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Oddajte povpraševanje in začnimo energetsko prenovo

Svetovanje je personalizirano in celostno, kar pomeni, da bomo našli najboljšo energetsko rešitev, prilagojeno za vas!