Nova realnost – sončna energija, pridelana nad avtocesto?

Avstrijski tehnološki inštitut bo skupaj še z dvema partnerjema razvil in izdelal prototip sončne elektrarne, ki bo postavljena nad avtocesto. S tem želijo prikazati večstranskost tovrstnega sistema, saj naj ne bi proizvajal samo električne energije, ampak bi hkrati ščitil tudi vozišče in s tem podaljšal življenjsko dobo, obenem pa okolico zaščitil pred hrupom.

Fotovoltaični sistemi so ključna tehnologija za prehod na obnovljive vire energije. Samo v Nemčiji je delež fotovoltaike aprila letos znašal 17,2 % in skupaj z vetrno energijo (24,4 %), predstavljal največji del napajanja iz obnovljivih virov energije. Snovalci projekta pričakujejo, da bodo s tem rešili eno večjih težav sončne energije – pomanjkanje prostora, ki bi v prihodnjih letih onemogočilo zadostno širjenje sončnih modulov. Sploh ob napovedi, ki jo je pripravila Mednarodna agencija za energijo in pravi, da bo po letu 2060 sončna energija pokrila skoraj tretjino svetovne porabe energije!

 

Je rešitev avtocesta?

Na Avstrijskem tehnološkem inštitutu menijo, da je, saj je na voljo ogromno neizkoriščenega prostora. V Nemčiji recimo imajo kar 12.993 km avtoceste, kar nanese približno 312 km2 površine. V kolikor bi s sončno elektrarno pokrili celotno avtocesto, bi lahko letno ustvarili več kot 45 teravatnih ur sončne energije, s čimer bi lahko pokrili kar tretjino vseh letnih gospodinjskih potreb v Nemčiji.

Sicer pa je projekt v tem trenutku še v začetni fazi. Komaj po letu dni delovanja prototipa bodo lahko ugotovili, kakšne zahteve in izzivi obstajajo in poiskali rešitev zanje. Med največje tako spada varnost udeležencev v prometu, saj bi se v primeru nesreče reševalci soočali s podobnimi izzivi, kot se soočajo pri nesreči v predoru. Nikakor pa izvajalci ne želijo avtocest popolnoma zapreti in zatemniti, zato razmišljajo o nekakšnih nadstreških.

 

O podobnih projektih tudi drugod po Evropi

V Franciji recimo so preračunali, da bi s kilometrom solarne avtoceste, zagotovili cestno razsvetljavo za mesto s 5.000 prebivalci. Solarne ceste so namreč že preizkusili na kolesarskih stezah in z rezultati so bili zelo zadovoljni. Težava je v visokih stroških, saj je tovrstna tehnologija, sploh v tolikšnem obsegu, še vedno zelo draga.

So pa nekaj v tej smeri pred leti naredili tudi pri nas. Leta 2012 so v občini Šempeter-Vrtojba sončno elektrarno postavili na protihrupni ograji na avtocesti. Na 700 metrov dolgo ograjo so namestili 644 fotovoltaičnih plošč, ki na leto proizvedejo 187 megavatnih ur, oziroma toliko električne energije, da je je dovolj za 30 do 40 gospodinjstev. Na Ministrstvu za infrastrukturo so preučevali tudi možnosti in smiselnost postavitve sončnih elektrarn na avtocesti, vendar menijo, da trenutna situacija na trgu ne opravičuje ekonomičnosti večjih sončnih elektrarn. Obenem so mnenja, da avtocestnih objektov, kot so premostitve, pilotne stene in podobno, ni smiselno nadgrajevati z dodatnimi objekti, saj bi ob nujnih vzdrževalnih delih ob vsakem posegu nastala motnja v prometu.

Energetska samooskrba in pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov postajata pomembno poslanstvo modernega človeka. Možnosti za to so neomejene, potrebno je samo najti pravi način. Čez čas se bo pokazalo, ali je takšen tudi zgornji način.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Oddajte povpraševanje in začnimo energetsko prenovo

Svetovanje je personalizirano in celostno, kar pomeni, da bomo našli najboljšo energetsko rešitev, prilagojeno za vas!