Lastniki in bodoči lastniki sončnih elektrarn po net metering shemi, pozor!

5. aprila 2024 je izšel javni razpis za dodeljevanje nepovratnih sredstev za naložbe v nakup in vgradnjo naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije, in njenega shranjevanja.

Vlogo bo mogoče oddati od 15. aprila 2024 od 8. ure dalje preko spletne aplikacije, prijavi pa se lahko:

  • fizična oseba, ki je investitor in:
    • lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo (v nadaljnjem besedilu: lastnik), ali
    • etažni lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji posamezni del  stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo, ali
    • družinski  član  lastnika ali solastnika zemljišča, na katerem stoji stavba ali posamezni  del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo.

 

Razpis bo na voljo le za sončne elektrarne, ki bodo priklopljene na način letnega obračuna (net metering)!

Na voljo bo 14 milijonov € sredstev*. Višina naložbene pomoči, ki bo odvisna od moči naprave za samooskrbo z električno energijo, se razlikuje glede na to, ali boste vgradili sončno elektrarno z ali brez hranilnika električne energije, in sicer:

  • 500,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe,
  • 50,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe,

in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

Priznani stroški naložbe, vključno z DDV, so stroški nakupa naprave za samooskrbo z električno energijo brez ali z baterijskim hranilnikom električne energije, stroški montaže naprave za samooskrbo z električno energijo brez ali z baterijskim hranilnikom električne energije in zagona sistema ter stroški pripadajočih električnih inštalacij in opreme, priprave in izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Vlogo lahko oddate s 15. 4. 2024 od 8. ure naprej.

Vas zanima, ali izpolnjujete pogoje za črpanje teh sredstev?

Pomagamo vam lahko pri svetovanju in ureditvi oz. pripravi dokumentacije, vezane na razpis. Pišite nam na e-mail: podpora@termoshop.si.

*Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu oddaje vlog do 1. 4. 2025 oz. porabe sredstev, zato ne čakajte in nam pošljite vse povpraševanje na zgornji e-mail.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Oddajte povpraševanje in začnimo energetsko prenovo

Svetovanje je personalizirano in celostno, kar pomeni, da bomo našli najboljšo energetsko rešitev, prilagojeno za vas!