Toplotne črpalke – ogrevanje prihodnosti

Toplotne črpalke so visoko tehnološki izdelki, ki ponujajo učinkovito, dolgoročno, napredno in ugodno rešitev, vendar le strokovno usposobljen kader lahko zagotovi ustrezno svetovanje, analizo, montažo in servisiranje toplotnih črpalk in ogrevalnih sistemov.

Toplotne črpalke so v času, ki je vse bolj naklonjen prehajanju načina ogrevanja iz fosilnih na alternativne oblike, najboljša rešitev. Boljša primarna energetska učinkovitost toplotnih črpalk, glede na ogrevalne sisteme na fosilna goriva, se kaže že pri razmerju sezonske energetske učinkovitosti (koeficientu SCOP). Največje napake in pomanjkljivosti toplotnih črpalk pa nastopajo zaradi drugorazrednega načrtovanja, ki kljub montaži prvorazrednih toplotnih črpalk vodi do tretjerazrednih ogrevalnih sistemov, z nizkimi sezonskimi koeficienti energetske učinkovitosti.

Na žalost smo danes priča vse večjemu številu ponudnikov, ki ogrevalne sisteme s toplotnimi črpalkami ponujajo preko spleta, brez ustrezne strokovne podlage ter svetovanja. Rezultat takšnega pristopa je zgolj primerjava cen, brez obzira na okvirne zahteve ter potrebe objekta. Odstopanja in nepoznavanje specifičnosti vgradnje ali obnove ogrevalnega sistema se pogosto zrcalijo v predimenzioniranju naprave. Nepravilen pristop se prične že pri določitvi parametra projektirane potrebe po toplotni energiji. Napaka, ki pogosto nastopi pri obnovi ogrevalnega sistema, je rezultat nenatančne poizvedbe ter nepravilnih izračunov.

Pri izračunu primarne porabe energije na osnovi sistemov na kurilno olje, zemeljski plin, les ali elektrike je potrebno upoštevati in analizirati letne porabe energije v časovnem obdobju več let ali ustrezno izračunati določeno količino porabljene energije v ogrevalnih sezoni. Za pravilno in natančno projekcijo potrebe po toplotni energiji je nujno tako upoštevanje starosti in namembnosti kotla, kot stanje objekta in količino porabljene sanitarne vode, ki jo je potrebno ogrevati. Pri slabo izoliranih objektih je potrebno najprej zmanjšati izgube in šele naknadno premišljevati o nakupu toplotne črpalke.

V primeru novogradnje je pomembno ustrezno dimenzioniranje sistem talnega ogrevanja na temperaturi režim 30/25 °C ter pravilno dimenzioniranje izmenjevaleca v boilerju (min. 0,3 m2/kW ogrevalne moči). Pri vgradnji v obstoječi objekt z radiatorskim ogrevanjem stremimo k ogrevalni temperaturi 50/45 °C, kar dosežemo z povečanjem radiatorjev, lahko pa jih zamenjamo tudi s konvertorji kjer je to potrebno.

 

Priporočila za vgradnjo toplotne črpalke zrak/voda

Zaradi nenatančno določene potrebe po toplotni energiji se pri vgradnji ogrevalnega sistema s toplotno črpalko lahko zapletemo v verigo nepravilnih ali pomanjkljivih odločitev, ki neposredno vplivajo na učinkovitost in funkcionalnost naprave ter posledično celotnega sistema. Neustrezni in previsok izračun potrebe po toplotni energiji lahko privede do vgradnje prevelike obtočne črpalke za zemeljski kolektor, geosondo ali vodnjaško vodo. Rezultat takšnega pristopa je nižja učinkovitost. Odstopanja in nestrokovnost lahko vodijo tudi do premajhnega izmenjevalca v bojlerju za sanitarno vodo (kar privede do napak visokega tlaka) ali neustrezno vgrajenega ali nepravilno nastavljenega preko-tlačnega ventila.

Pri predimenzionirani toplotni črpalki lahko pride do pogostih vklopov in izklopov, kar zmanjšuje učinkovitost ter življenjsko dobo toplotne črpalke, neobstoječi kompenzatorji pa na ogrevalni sistem prenašajo nezaželene vibracije in šumnost. Pri vgradnji geosonde je potrebna pazljivost pri dimenzioniranju in ustrezni izvedbi. Tako ustrezno dimenzionirana geosonda omogoča odjem 35-40 W/m, ustrezna dimenzija cevi pa znaša DN32 pri zankah do 150 m in DN40 pri zankah do 250 m dolžine. Razdalja med posameznimi geosondami mora znašati med 7,5 m in 10 m.

Natančnost je potrebna tudi pri razmerju mešanice med proti-zamrzovalnim sredstvom in vodo, saj prevelika koncentracija proti-zamrzovalnega sredstva neugodno vpliva na učinkovitost in hkrati zvišuje investicijo.

Pri pridobivanju toplotne s pomočjo toplotne črpalke je potrebno upoštevati ustrezne nastavitve pretokov na strani vira kot tudi na strani porabnikov. Izogniti se je potrebno vgradnji zalogovnika, kjer ta ni potreben. Talno ogrevanje že samo po sebi predstavlja zalogovnik, zato vgradnja zalogovnika v večini primerov ni potrebna – pri radiatorskih sistemih je pomembna količina vode v sistemu, če je le-ta premajhna, potem je zalogovnik nujen.

Vgradnja elektro grelcev pri ustrezno dimenzionirani toplotni črpalki ni potrebna (v večini primerov so vgrajeni samo za to, ker ponudnik ni prepričan v svoje izračune oziroma želi prodati pod-dimenzionirano/cenejšo toplotno črpalko), izogibati pa se je potrebno tudi hidravlično zapletenih vezav, saj jih je težko ustrezno regulirati.

Večji del napak in težav pri toplotnih črpalkah nastane kot rezultat nestrokovnosti. Z doslednim zasledovanjem in spremljanjem zahtev in razvoja se takšnim težavam zlahka izognemo. Le strokovno usposobljen kader lahko zagotovi ustrezno svetovanje, analizo, montažo in servisiranje toplotnih črpalk in ogrevalnih sistemov. Neustrezna komunikacija med projektantom, prodajo in monterjem, še posebej, če vsak prihaja iz drugega podjetja, je dodatna težava, ki se jo je potrebno izogniti. Toplotne črpalke so visoko tehnološki izdelki, ki ponujajo učinkovito, dolgoročno, napredno in ugodno rešitev. Pod pogojem, da njihovo načrtovanje, vgradnja ter servisiranje izvajamo strokovno, vestno in pravilno.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Oddajte povpraševanje in začnimo energetsko prenovo

Svetovanje je personalizirano in celostno, kar pomeni, da bomo našli najboljšo energetsko rešitev, prilagojeno za vas!