Novosti na področju samooskrbe s sončno energijo

Samooskrba = proizvajanje lastne električne energije iz obnovljivih virov energije, predvsem iz sončne.

Namen = zagotovitev energetske neodvisnosti.

Preprosta definicija, ki pove vse, kar moramo vedeti. Ko se pogovarjamo o samooskrbi imamo najpogosteje v mislih prav oskrbo s sončno energijo. Sonce je namreč neusahljiv, zanesljiv in najbolj čist vir energije z ogromnim potencialom.

O samooskrbi je bilo v zadnjih letih precej govora, vendar ljudje še vedno pogosto zamenjujejo samooskrbo s prodajo električne energije. V primeru samooskrbe, kateri je tudi namenjen ta članek, ne gre za prodajo električne energije, kar pomeni, da ni nobene potrebe po registraciji za opravljanje dejavnosti ali plačevanja prispevkov, vezanih na opravljanje dejavnosti. Pri samooskrbi električno distribucijsko omrežje deluje kot nekakšen shranjevalnik energije, kar pomeni, da v mesecih visoke osončenosti viške proizvedene energije oddamo v omrežje, v mesecih, ko imamo lastne potrebe višje od proizvodnje, pa to energijo jemljemo iz omrežja. Pri tem se pri obračunu električne energije in omrežnine, prispevkov in ostalih dajatev, ki se obračunavajo na količino električne energije, upošteva tista količina električne energije, ki pomeni razliko med prevzeto in oddano električno energijo ob koncu koledarskega leta. Na kratko – v primeru, da bo skozi leto proizvedeno premalo električne energije se razlika kupi od dobavitelja električne energije, v nasprotnem primeru pa se viški dobavitelju oddajo brezplačno.

 

»Ste vedeli, da je bila prva sončna elektrarna v Sloveniji nameščena pred 18 leti? V letih med 2010 in 2013 je to področje doživelo pravi razcvet, nato pa je sledila nekajletna stagnacija. Zadnja leta, predvsem zaradi nove Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, ta trg ponovno cveti – samo v letu 2017 je bilo postavljenih kar 718 elektrarn skupne moči 6,5 MW. In prav vse razen ene, so bile postavljene z namenom samooskrbe. Več o tem preberite TUKAJ

 

Novosti na področju samooskrbe

Lansko in letošnje leto je področju samooskrbe prineslo številne spremembe. Do nedavnega je bilo po shemi lastnega odjema (net metering) dovoljeno graditi zgolj mikro sončne elektrarne, in sicer do 11 kW. Maja 2018 so z novo Uredbo to omejitev odpravili, je pa vlada zato izdala omejitev oddane moči v omrežje – ta ostaja 11 kW. Letos, s 1. majem 2019, pa v veljavo stopa ponovno prenovljena Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (OVE), v kateri so določene tri vrste samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov energije:

  • individualna samooskrba,
  • samooskrba večstanovanjskih stavb,
  • samooskrba skupnosti odjemalcev.

 

Zadnja izmed točk (samooskrba skupnosti odjemalcev) do sedaj ni bila mogoča, kar je tudi največja in najpomembnejša novost prenovljene Uredbe. Prvotna uredba je samooskrbo omogočala zgolj lastnikom enostanovanjskih hiš oziroma poslovnih stavb. Z nadgradnjo zakonodaje bo omogočeno, da je naprava za samooskrbo lahko postavljena npr. na strehi šole, gasilskega doma, poslovnega objekta … vi pa boste to energijo lahko koristili kot najemniki. Merilna mesta torej niso vezana na notranjo inštalacijo istega objekta oziroma lokacije, so pa v bližini – vezani so na omrežje iste transformatorske postaje. To je dobra novica predvsem za tiste, ki bi si želeli samooskrbe oziroma proizvajati lastno električno energijo, a postavitev naprave zanjo iz različnih razlogov ni primerna (streha ni dovolj osončena, premajhna površina, neprimerna lega …). Pod črto – pravica do samooskrbe se sedaj torej ne veže več samo na lastnike naprave, ampak jo imajo tudi najemniki. Odjemalci oziroma najemniki se bodo predhodno dogovorili, kolikšen delež proizvedene električne energije pripada posamezniku.

Še ena novost, ki jo je potrebno omeniti, in sicer, da z novo Uredbo spreminja tudi največja nazivna moč naprave za samooskrbo. Po novi Uredbi instalirana moč naprave za samooskrbo ne sme presegati 0,8-kratnika priključne moči odjema merilnega mesta na katerega notranjo inštalacijo je ta naprava priključena.

Cilj nove Uredbe je narediti korak naprej k prehodu do nizkoogljične družbe, z zavezujočim ciljem s področja obnovljivih virov energije. Kakšni so ti cilji pa preberite TUKAJ.

 

POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Oddajte povpraševanje in začnimo energetsko prenovo

Svetovanje je personalizirano in celostno, kar pomeni, da bomo našli najboljšo energetsko rešitev, prilagojeno za vas!