Prijava na delovno mesto: vodja skladišča (m/ž)​

Srce našega podjetja
ste zaposleni

Prisegamo na znanje, samoiniciativnost, odgovornost, dobre odnose ter osebni razvoj zaposlenih, saj se zavedamo, da ste zaposleni, srce Termo Shopa.

Napreden razvoj z lastno proizvodnjo toplotnih črpalk in celovit trajnostni razvoj energetske oskrbe, se odraža v naši uspešnosti in rasti podjetja. Naše delovno okolje ustvarja stalna ekipa strokovnih, uspešnih, ciljno usmerjenih, dinamičnih ter lojalnih posameznikov, na katere smo izredno ponosni. Rast podjetja na podlagi potreb trga in strategija Termo Shopa, narekujeta priložnost zaposlitve novega sodelavca na delovnem mestu Vodja skladišča (m/ž)
Pridružite se nam, če…
 • imate radi urejen planiran urnik delovnega dne in napredno tehnologijo in orodja izvedbe.
 • cenite kvalitetno opravljene storitve in prepoznavnost blagovne znamke TermoPlus.
 • trajnostni razvoj poslovanja in prizadevanje za kakovost storitev v vas ustvarja tempo.
 • prilagodljivo delovno okolje opisuje priložnost kjer si želite vnovčiti svojo dinamičnost in vedoželjnost in ciljno usmerjenost.
 • vam kreiranje urejenih delovnih procesov spodbuja uspešnost in zadovoljstvo.

Opis odgovornosti zaposlenega:

 • Samostojno vodi celoten postopek skladiščnega poslovanja v podjetju, na vseh lokacijah podjetja.
 • Samostojno vodi, organizira in koordinira odgovornosti ekipe in njegov razvoj.
 • Organizacija dela v skladišču in po potrebi izvajanje skladiščnega poslovanja (operativne aktivnosti, nadomeščanje…).
 • Prevzem odgovornosti za skladiščeno blago, odgovornost in skrb za urejenost skladiščnih prostorov.
 • Organiziranje in urejanje oskrbovalne verige procesov, skladiščne logistike s pravili in postopki režima dovoljenih procesov in gibanja, dokumentacijskega sistema za sledljivost materiala.
 • Prevzem odgovornosti za kakovosten in količinski prevzem materiala ter nadaljnjo oddajo.
 • Optimizacija in izvedba vnosa materiala ob prevzemih v računalniški sistem.
 • Prevzem odgovornosti za izdajo materiala mobilnih skladišč, proizvodnji, usklajuje sistem izdaje z vodjem proizvodnje, izvedbe za izdajo materiala in določanje kritičnih količin po kosovnicah.
 • Prevzem odgovornosti za kakovosten in količinski prevzem materiala ter nadaljnjo oddajo.
 • Organizira in prevzema odgovornost za izdajo materiala kupcem in dogovarjanja prevoze s prevozniki.
 • Koordinira prevoze s službenimi skladiščnimi tovornimi vozili.
 • Odgovarja in skrbi za pravilno skladiščenje materiala.
 • Skrbi za vodenje ustrezne dokumentacije o prevzetem in izdanem blagu.
 • Vzpostavi in vodi proces kontrolnih točk v procesu s ciljem minimalnih tveganj v procesu.
 • Vodi sistem optimalnega obsega zalog.
 • Po potrebi nudi pomoč pri nabavnih aktivnostih (nadomeščanje).
 • Ustrezno ocenjuje dobavitelje in vodi reklamacije do dobaviteljev in prevoznikov.
 • Sodeluje pri pripravi in samostojno izvaja inventure in vseh aktivnosti, ki so z njo povezane.
 • Vzpostavi proces izvajanja periodičnih inventur tekom leta, poleg letne inventure.
 • Določa ključne dejavnike uspeha procesa skladiščenja.
 • Vzpostavi in vodi proces kontrolnih točk v procesu s ciljem minimalnih tveganj v procesu.
 • Prevzema odgovornost za doseganje planskih ciljev za svoje področje dela.
 • Zagotavlja potrebne evidence in zapise ter poročila o doseganju ciljev ter obveščanje nadrejenega.

 

Za uspešnejši izbor in opravljanje odgovornosti potrebujete:

 • izrazito razvite kompetence (dela v skupini, prilagajanje, dinamičnost, komunikacija, osredotočenost na stranke)
 • osebnostne lastnosti (natančnost, redoljubnost, točnost, osebna urejenost, poštenost)
 • strokovna znanja (vsaj 4 leta delovnih izkušenj v vlogi vodje skladišča, najmanj V. stopnjo tehnične izobrazbe, afiniteta do strojništva, elektrike ali obnovljivih virov)
 
Ponujamo vam:
 • ustrezno napredno delovno opremo za izvajanje aktivnosti (ustrezna vozila, orodje, delovna obleka),
 • urejen planiran urnik in lokacija dela,
 • strokovno uvajanje na delovno mesto (6 mesecev) s podporo vodje in sodelavcev v skladišči,
 • ustrezno konkurenčno plačilo (fiksno plačilo in variabila) vaših znanj in odgovornosti delovnega mesta,
 • nagrajevanje uspešnosti in angažiranosti pri izvedbi (vsako leto izplačilo poslovne uspešnosti in najvišjega neobdavčenega regresa)
 • dolgoročno delovno razmerje po opravljenem uvajanju na delo v poskusnem obdobju,
 • ustrezna strokovna in interna izobraževanja,
 • možnost razvojne poti in napredovanja znotraj podjetja (horizontalno in vertikalno po dediciranosti),
 • športne delavnice in druženja za povezovanje s sodelavci.
 

Diskretna obravnava ob izkazanem interesu sodelovanja zagotovljena. Več informacij ali prijava je možna preko klica na telefonsko številko 031 404 090  ali preko e-maila: zaposlitve@termoshop.si. Prijave zbiramo do 30.06.2024.